Często w piśmiennictwie polecany jest płyn Ringera z mleczanem sodu ana z glukozą 5 proc. Podobne własności ma płyn pediatryczny z dodatkiem dwuwęglanu sodu (8,5 proc. roztwór w ilości zależnej od stopnia kwasicy lub glukoza z dodatkiem płynu Elkintona I ok. 1 ml/ /kg+dwuwęglan). W ciężkim stanie, zwłaszcza ze skłonnością do wzmożonego napięcia mięśniowego i drgawek – trzeba zwrócić szczególną uwagę na możliwość niedoborów Ca i Mg, które obok Na i K wchodzą w skład podstawowych elektrolitów zapotrzebowania dobowego.

Do niedawna obowiązywało podanie Dextranu, już w karetce Pogotowia Ratunkowego. Obecnie wskazania do podawania kolloidów przesunięte są na drugą i późniejsze doby po urazie. Nie dotyczy to krwi jednogrupowej wyrównującej istniejący krwotok. W celu uzyskania natychmiast po wypadku namiastki krwi lansuje się ostatnio (Kongres Chirurgów w Salzburgu 1982 r.) produkcję sztucznej krwi. Jest to jednak produkt bardzo drogi i przypuszczalnie długo nie będzie osiągalny w praktyce. Mrożona plazma jest na pewno bardzo dobrym płynem zastępczym, pod warunkiem pewności niezakażenia jej wirusem żółtaczki wszczepiennej. Niezbędnym płynem „banku krwi” powinny być w każdym szpitalu 5 proc. albuminy ludzkie.

About The Author

admin

Leave a Reply