Alergia

Pojęcie alergia zostało wprowadzone do nauki przez słynnego austriackiego pediatrę Klemensa Pirgueta (1874-1929). W wyjaśnieniu jej istoty duże zasługi ma fizjolog francuski Karol Richet (1850-1935).

Mechanizm stanów alergii polega prawdopodobnie na zaburzeniach przemian biochemicznych w komórkach, co prowadzi do uwalniania substancji toksycznych, a zwłaszcza histaminy.

Czynniki wywołujące stan alergiczny nazywamy alergenami. Alergenów jest bardzo wiele, są one egzogenne (pochodzące ze środowiska zewnętrznego) lub endogenne (wewnątrzustrojowe). Alergenami zewnątrzpochodnymi są najczęściej czynniki pochodzenia zwierzęcego (wełna, pierze, sierść, wydaliny, produkty spożywcze), pochodzenia roślinnego (pyłki kwiatów, olejki eteryczne, grzyby) oraz alergeny chemiczne (leki, farby, lakiery). Alergeny we- wnątrzpochodne to produkty powstające wewnątrz organizmu w wyniku przemiany materii lub rozpadu własnego białka.

About The Author

admin

Leave a Reply