Algorytmy w bólach krzyża

Celem leczenia w bólach krzyża jest możliwie szybkie przywrócenie chorego do normalnego życia. Osiągnięcie tego zależy głównie od wiarygodności i precyzji postawionego rozwiązania. Jest oczywiste, że w bólach krzyża przedłużone cierpienie i kalectwo zmniejszają szanse chorego na powrót do pełnej sprawności.

W chwili obecnej dysponujemy wielką liczbą badań i prób diagnostycznych, ułatwiających postawienie precyzyjnego rozpoznania i zmniejszających do minimum możliwości pomyłki. Należy wyraźnie podkreślić, że większość badań i prób ma ściśle ograniczone wskazania, przeto nie mogą być wykonywane dowolnie.

Te same zasady znajdują zastosowanie do leczenia operacyjnego. Nie ma nic gorszego niż zbędna operacja czy zabieg nie odpowiadający ściśle obiektywnemu celowi. Jednakże jeśli określona operacja jest rzeczywiście niezbędna, to nie powinna być odkładana w czasie. Jest rzeczą wiadomą, że w przypadku rwy kulszowej operacja wykonana z 3-miesięcznym opóźnieniem nie przynosi takiego pożytku, jak przeprowadzona we właściwym czasie, zwłoka zaś 1-2 lat przekreśla z góry jakikolwiek jej pożytek.

About The Author

admin

Leave a Reply