Awitaminoza C

Awitaminoza C. Choroba Moller-Barlowa. Witamina C konieczna jest do produkcji kolagenowej części macierzy kostnej. Długotrwała awitaminoza C może zaburzać tworzenie się macierzy komórek i tkanek pochodzenia mezodermalnego, utrudniać gojenie się ran, wywoływać wylewy krwi do stawów, podokostnowe, odwapnienie kości na tle przekrwienia. Nawarstwiania okostnowe należy odróżniać od nawarstwień innego pochodzenia (zapalne, nowotworowe, odczynowe i in.). Zgrubienia przykostne mogą być bolesne. Łatwo dochodzi do złamań. Zmiany te szybko ustępują po wyrównaniu deficytu witaminy C.

Awitaminoza A. Wrodzony stan niewrażliwości na witaminę A prowadzi do nadmiernej produkcji kostniny i odkładania się soli wapnia, dając obraz zagęszczenia kości- osteopetrosis, choroba Albers Schonberga (p. dystrofie kostne).

Przedawkowanie witaminy A prowadzi do zgrubienia warstwy korowej kości i przedwczesnego zamknięcia nasad.

Powodem nadmiernej sklerotyzacji kości może być również przedawkowanie wi-taminy D.

Zaburzenia wewnętrznego wydzielania mogą w dwojaki sposób wpływać na rozwój narządu ruchu: 1) przyspieszając lub zwalniając wzrost i rozwój, 2) zmieniając skład jonowy i uwapnienie tkanki kostnej. Poza tym w chorobach wewnątrzwy- dzielniczych tkanka kostna jest bardziej podatna na odkształcenie, a w związku z tym u dorosłych dość szybko dochodzi do zmian zniekształcających i zwyrodnieniowych stawów.

Krzywica. Rodzaje, przyczyny, różnice kliniczne, laboratoryjne. Rodzaj krzywicy Przyczyna i rodzaj zaburzeń metabolizmu Różnice kliniczne Obraz laboratoryjny Leczenie Uwagi

Niemowlęca błędne odżywianie (nie-dobór wit. D), błędne pielęgnowanie (niedobór promieni ultrafio-letowych) pocenie się, opóźnione wyrzynanie zębów, za-rastanie ciemiączek, chodzenie wygięcia kończyn hipofosfatemi, a hiper- fosfatazja, normokalce- mia, aminoacyduria duże dawki wit. D, słoń-ce, lampa kwarcowa, obuwie i aparaty orto-pedyczne, ruch na wol-nym powietrzu

Trzewna (,rachitis celiaca) zaburzenia trawienia, upośledzenie wchłaniania tłuszczów i witaminy D czaszka kwadratowa, różaniec krzywiczy, bruzda Harrisona, tężyczka, steatorrhea, celiakia hipokalcemia, hipofos- fatemia leczenie choroby zasad-niczej, poza tym jak wyżej

About The Author

admin

Leave a Reply