Badania przesiewowe

-1) badania przesiewowe, 2) badania okresowe (kontrolne), 3) badania typu „bilansu zdrowia”. Badaniem przesiewowym nazywamy badanie polegające na zastosowaniu prostych testów diagnostycznych, mających na celu wyselekcjonowanie chorych. Przykładem takiego badania może być badanie moczu na zawartość cukru za pomocą glukotestu. Osobnicy, u których ten test wypadnie dodatnio, to znaczy mają cukromocz, mogą być podejrzewani o cukrzycę, jednak jej rozpoznanie ostateczne będzie wymagało jeszcze wielu badań laboratoryjnych i klinicznych. Innymi słowy badanie takie jest jakby przesianiem przez sito ogółu osobników w celu wydzielenia podejrzanych. Ba!danie przesiewowe określane jest jeszcze innym terminem

badanie ‚przeglądowe bądź zapożyczoną z języka angielskiego nazwą – badanie skriningowe bądź po prostu skrining. Nie trzeba dodawać, że jest to w zasadzie badanie przedlekarskie, nie wymagające udziału lekarza. Wykonują je z reguły pielęgniarki bądź przedstawiciele innych średnich zawodów medycznych.

W systemie opieki zdrowotnej nad dzieckiem, realizowanym w naszym kraju przykładem badań przesiewowych stosowanych u dzieci są: test na fenyloketonurię, badanie ostrości słuchu, ostrości wzroku, widzenia barwnego czy w kierunku nieprawidłowości stawu biodrowego. Skriningiem są także próby tuberkulinowe i radio- fotografia klatki piersiowej.

About The Author

admin

Leave a Reply