Bariera obronna

Barierę obronną tworzy także pierścień tkanki chłonnej położony na pograniczu jamy nosowej i ustnej z gardłem. Główną rolę w nim odgrywają migdałki podniebienne, a u dzieci małych również trzeci migdałek. Mają one zdolności wychwytywania i niszczenia drobnoustrojów.

Mechanizmy obronne ze strony przewodu pokarmowego to – poza wyżej wymienionymi – sok żołądkowy oraz odruchy obronne. Zdolności bakteriobójcze sok żołądkowy zawdzięcza głównemu swemu składnikowi – kwasowi solnemu. Kwas solny jest wytwarzany przez specjalne komórki błony śluzowej żołądka. Odruchami obronnymi są wymioty i biegunka.

Mechanizmy obronne układu oddechowego, poza wspomnianą już barierą chłonną, stanowią nabłonek migawkowy dróg oddechowych oraz odruchy obronne w postaci kichania i kaszlu.

About The Author

admin

Leave a Reply