Boczne skrzywienia kręgosłupa

Z patologii bocznych skrzywień kręgosłupa omówiono skrzywienia statyczne i powstające na tle odruchowym. Ich główną cechą jest boczne wygięcie kręgosłupa, nie ma jednak rotacji i torsji kręgów, co odróżnia je od skolioz rozwijających się w okresie wzrostu, tj od skrzywień o złożonej patologii i patogenezie, w których obok wygięcia bocznego stwierdza się również kifozę lub lordozę, a kręgi w zależności od umiejscowienia w łuku skrzywienia wykazują rotację i torsję w różnym nasileniu, przesunięcie do boku i nachylenie w odniesieniu do linii poziomej. Zniekształcenia te, zwłaszcza rotacja kręgów, pociągają za sobą zniekształcenia klatki piersiowej w postaci torsji, nachylenia, przesunięcia i skrócenia. Zniekształcenia miednicy i obręczy barkowej są mniejsze i zależne od wielkości skrzywienia zasadniczego.

Rotacja kręgów jest to skręcenie wokół osi długiej kręgosłupa. Największa jest ona na szczycie skrzywienia i w odcinku piersiowym, pociągając za sobą żebra, prowadzi do garbu żebrowego po stronie wypukłej, a wgłębienia po stronie wklęsłej. W przedniej części klatki piersiowej wytwarza się garb żebrowy przedni po stronie wklęsłości skrzywienia, a wgłębienie po stronie wypukłości (odwrotnie niż w części przykręgowej klatki piersiowej).

Torsja kręgów polega na zniekształceniu trzonów, łuków i wyrostków kręgowych w następstwie pociągania ich przez mięśnie i więzadła oraz nacisku przez sąsiednie kręgi.

Torsja klatki piersiowej polega na skręceniu jej na wysokości szczytu skrzywienia w stronę wklęsłą. Część ta ustawiona jest skośnie do płaszczyzny czołowej,, natomiast część górna i dolna wykazują coraz to mniejsze skręcenie i na wysokości kręgów przejściowych (między skrzywieniem pierwotnym a wyrównawczym) żebra ustawione są prawidłowo – tj. w płaszczyźnie czołowej. W wyniku tego skręcenia i skrócenia klatki piersiowej wytwarza się przemieszczenie narządów wewnętrznych.

Funkcja narządu krążenia i oddychania jest tym bardziej upośledzona, im większe są zniekształcenia klatki piersiowej i przemieszczenia narządów (serca i pni naczyniowych). Skolioza jest poważnym schorzeniem, mogącym w nasilonych przypadkach doprowadzić nawet do niewydolności krążenia i oddychania i do przedwczesnego zgonu.

Etiologia skolioz może być różnorodna. Podział skolioz w zależności od etiologii i procentowe ich występowanie w materiale Warszawskiej Kliniki Ortopedycznej przedstawia tab. 3.

About The Author

admin

Leave a Reply