Bóle promieniujące

Uwaga! Objawy te są odmienne od bólów występujących w uszkodzeniach krążka międzykręgowego, w których spoczynek przynosi ulgę, a aktywność fizyczna nasila ból. Trzeba jednak zaznaczyć, że w miarę upływu dnia także i chory ze stenozą kanału kręgowego będzie czuć się gorzej. Jest rzeczą ciekawą, że chory ze stenozą dobrze znosi jazdę na rowerze, natomiast u chorego ze zwyrodnieniem krążka międzykręgowego czynność ta nasila objawy.

Bóle promieniujące do kończyn dolnych u chorych dotkniętych stenozą kanału kręgowego są właściwie podobne do tych, które towarzyszą uszkodzeniom krążka międzykręgowego z racji podrażnienia i ucisku tych samych struktur neurologicznych. Dlatego też ból promieniujący na boczną powierzchnię uda, tył łydki do stopy i palców jest nierzadko nie do odróżnienia w obu tych stanach chorobowych. Natomiast jeśli w przebiegu stenozy zajęciu ulegają wyżej położone korzenie, ból może promieniować do przedniej powierzchni uda, wewnętrznej powierzchni kolana lub łydki i nie schodzi poniżej stawu skokowego. Objawy te odróżniają stenozę od uszkodzenia krążka międzykręgowego. Ból korzeniowy u chorego z uszkodzonym krążkiem międzykręgowym z reguły jest bardziej ostry i łatwiejszy do zlokalizowania, szczególnie w pierwszych dniach ostrego ataku, podczas gdy w przebiegu stenozy jest on nieco trudniejszy do umiejscowienia. Obustronne bóle kończyn dolnych występują częściej u chorych ze stenozą. Jak zaznaczono wyżej, u chorych nierzadko mamy do czynienia z tzw. claudicatio cauda equina – polegającym na bólach i osłabieniu nóg po przebyciu nawet krótkiego dystansu, szybko ustępujących po odpoczynku, by znów wkrótce powrócić po podjęciu wysiłku.

About The Author

admin

Leave a Reply