Cewnik dotętniczy

Cewnik dotętniczy – umożliwia wykonanie arteriografii, która jest często niezbędna w diagnostyce krwawień wewnątrzczaszkowych i uszkodzeń nerkowych. Tomografią komputerową, która jest obecnie najlepszą metodą diagnostyczną niestety jeszcze w przypadkach nagłych nie możemy (z wyjątkiem 3 ośrodków) dysponować.

Zabieg w trybie nagłym. Gdy wdrożone postępowanie rea-nimacyjne nie skutkuje przyczyną może być krwawienie z narządów miąższowych lub dużych naczyń jamy brzusznej, rozerwanego płuca, narastanie krwiaka wewnątrzczaszkowego. Trzeba brać również pod uwagę krwawienie z dwu narządów. Najgwałtowniej przebiegają krwotoki w jamie brzusznej, ale przedłużanie się krytycznego wzmożenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego jest również bezwzględnym zagrożeniem życia ‚i pełnego odkorowania. Szybkość zatem zabiegu decyduje w tych przypadkach. Wskazane operowanie w dwu ekipach równocześnie, zwłaszcza, że trzeba liczyć się z nasileniem krwotoku brzusznego już w momencie zwiotczenia powłok po rozpoczęciu znieczulenia ogólnego, a spadek ciśnienia krwi zmniejsza przepływ mózgowy ńie mając wpływu na narastanie krwiaka wewnątrzczaszkowego.

About The Author

admin

Leave a Reply