Choroba zakaźna

Choroba zakaźna, jak każda choroba, jest chorobą całego organizmu. Choroba zakaźna występuje sporadycznie lub masowo. Uzależnione jest to od liczby drobnoustrojów oraz od wrażliwości na nie danej populacji. Występowanie wielu przypadków danej choroby zakaźnej na określonym terenie i w określonym czasie nazywamy epidemią. Jeżeli zachorowania są masowe i obejmują duże terytoria mówimy o pandemii. Stałe występowanie choroby zakaźnej na określonym obszarze geograficznym nazywamy e n d e – m i ą.

W występowaniu niektórych chorób możni : uważyć sezonowość. Najogólniej można powiedzieć, że choroby szerzące się przez zakażenie pokarmowe częściej występują w lecie i wczesną jesie-

nią (sierpień-wrzesień), szerzące się zaś przez zakażenie kropelkowe – w porze chłodnej (ale nie wszystkie). W niektórych chorobach zakaźnych sezonowości nie stwierdza się, np. w odrze, ospie wietrznej, różyczce. Najbardziej zaznaczona sezonowość jest w tych chorobach, w których przenoszeniu biorą udział w dużej mierze owady. Najjaskrawszym przykładem jest malaria (zimnica), której rozwój uzależniony jest od komara widliszka. W zimie, kiedy komarów nie ma, zachorowanie na malarię należy do rzadkości.

About The Author

admin

Leave a Reply