CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE Wiadomości ogólne

Pojęcie choroby zakaźnej. Chorobą zakaźną nazywamy taką chorobę, która powstaje pod wpływem wtargnięcia i rozwoju w organizmie ludzkim drobnoustrojów. Są to najczęściej wirusy i bakterie, mogą być grzyby i pierwotniaki. Chorobę zakaźną odróżnia od innych przede wszystkim to, że choroba ta może się przenosić z osobnika na osobnika. Grupę chorób zakaźnych, które stosunkowo łatwo przenoszą się, nazywamy chorobami zaraźliwymi. Są nimi na przykład ospa, dżuma, odra.

Na choroby zakaźne chorują nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Część chorób występujących wśród zwierząt może przenosić się na ludzi. Takie choroby zakaźne nazywamy odzwierzęcymi lub inwazyjnymi. Do chorób odzwierzęcych zaliczamy wściekliznę, brucelozę, tularemię, wąglik itd.

Przechorowanie choroby zakaźnej pozostawia po sobie z reguły trwałą odporność. Zabezpiecza to organizm przed powtórnym zachorowaniem. W niektórych chorobach zakaźnych nabyta odporność jest stosunkowo krótkotrwała, np. w grypie, stąd możliwość kilkakrotnego zachorowania na nią. Uzyskanie odporności po przebyciu choroby zakaźnej jest cechą charakterystyczną dla tych chorób.

About The Author

admin

Leave a Reply