Co wywołuje egzotoksyna ?

– egzotoksyny wywołują martwicę tkanek, hemolizę, rozpad granulocytów.

Przebieg procesu zapalnego

W okresie I, katabolicznym, dochodzi do rozpadu tkanek, uwalniania histaminy i serotoniny, kwasicy miejscowej i przekrwienia w następstwie porażenia drobnych naczyń. Pod wpływem zaczynów proteolitycznych (czynniki Menkina – leukotok- syna, eksudyna, nekrozyna, pireksyna, leukotonina, oraz czynnik przepuszczalności Spectora) powstaje wysięk i przekrwienie czynne. Dołącza się zablokowanie przestrzeni tkankowych i naczyń chłonnych włóknikiem, wzrost miejscowego ciśnienia osmotycznego, miejscowy zastój krążenia, niedotlenienie tkanek i martwica. Na skutek tego występuje odczyn komórkowy zdrowych tkanek, nacieczenie zapalne krwinek białych, fagocytoza i na obwodzie nacieczenie limfocytów (produkcja przeciwciał i gamma-globuliny) i komórek plazmatycznych (synteza białek). Następuje okres II – reparacyjny.

Przebieg procesu zapalnego w tkance kostnej ma charakter swoisty od momen tu pojawienia się ropy. Pod wpływem wzmożonego ciśnienia wewnątrz ropnia proces zapalny rozprzestrzenia się wzdłuż naczyń i zatok (wzdłuż beleczek kostnych i kanałów Volkmanna). Ucisk na większe naczynia i zakrzep mogą doprowadzić do martwicy tkanki kostnej. Przebicie ropy wzdłuż naczyń odżywczych pod okostną i oddzielenie jej od kości może spowodować martwicę całych trzonów. Gdy ropa przebija okostną, tkanki miękkie i skórę, wytwarza się przetoka. Po przebiciu ropnia zmniejsza się ciśnienie w ognisku, ustępuje ból i rozpoczyna się okres reparacji. Mała martwa część kości – martwak (sequestrum) – może ulegać resorp- cji, większa – wydaleniu. Początkowo ostry proces zapalny przechodzi w przewlekły, cechujący się okresowym zaostrzaniem się i ucichaniem po nowym przebiciu ropnia. Przedstawiony przebieg dotyczy nie leczonego zapalenia kości, trwającego przeważnie przez całe życie.

W szczegółach przebieg zapalenia kości i stawów zależy od rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych, od ich zjadliwości, od lokalizacji ogniska, od wieku i sił odpornościowych chorego. Może mieć charakter ostry lub podostry. Zapalenie ostre może toczyć się wśród objawów zakażenia ogólnego, pod postacią septicemii (ogólne objawy zakażenia bez objawów miejscowych), piemii (pojawienie się ropni), bakteriemii (krążenie drobnoustrojów we krwi) i toksemii (przeważają objawy zatrucia toksynami).

About The Author

admin

Leave a Reply