Czkawka

Czkawka jest wynikiem odruchowego skurczu przepony. Wywołany jest on bodźcami działającymi bezpośrednio na przeponę bądź uszkodzeniem mózgu na tle urazowym lub zapalnym.

Duszność. Duszność jest objawem podmiotowym, wywołanym niedostatecznym zaopatrzeniem organizmu w tlen. Poza subiektywnym odczuciem dziecka, o duszności można wnioskować na podstawie obserwacji zachowania dziecka, udziału pomocniczych mięśni oddechowych w procesie wdechu oraz wystąpienia sinicy skóry, zwłaszczą na wystających częściach ciała. Przyczyną duszności, mogą być między innymi: _ . * . i :

-1) choroby układu oddechowego – ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli, zapalenie płuc, wysiękowe zapalenie opłucnej, dyr chawica oskrzelowa 2) ciała obce w drogach oddechowych

-3) skurcz głośni, błonica krtani i dławiec rzekomy . 4) choroby serca przebiegające z niewydolnością krążenia, np. w przypadku wrodzonych wad serca 5) niedokrwistości i inne stany uszkodzenia układu przenoszącego tlen w organizmie.

About The Author

admin

Leave a Reply