Czynniki chemiczne

-3. Czynniki chemiczne są to wszelkiego rodzaju substancje chemiczne wywołujące w naszym organizmie zmiany chorobowe. Mogą nimi być niektóre pierwiastki chemiczne i ich związki w postaci kwasów, zasad lub soli stosowanych w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie i gospodarstwie domowym oraz w postaci używek (nikotyna, alkohol, narkotyki). Czynnikami tymi mogą stać się również nieodpowiednio dawkowane leki. Czynniki chemiczne wywołują zatrucia lub są powodem oparzeń chemicznych.

-4. Czynniki społeczne są to bodźce wypływające z życia człowieka w społeczeństwie. Są to więc jakieś nieporozumienia, silne bodźce psychiczne, zmartwienia itd. Ich nadmierne natężenie i duża częstotliwość mogą wywołać zmiany chorobowe pod postacią stanów niedostosowania społecznego, nerwic lub chorób psychicznych.

-5. Czynniki genetyczne są to czynniki związane z genami autosomalnymi lub płciowymi, przenoszone z pokolenia na pokolenie. Wywołują one choroby dziedziczne. Dziedziczność od

About The Author

admin

Leave a Reply