Decyzja o leczeniu operacyjnym

Jeśli wstrzyknięcia przyniosły spodziewany skutek likwidując rwę kulszową, to rozpoczyna się ćwiczenia izometryczne zginania kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i zachęca chorego do powrotu do normalnego życia.

Decyzja o leczeniu operacyjnym w rwie kulszowej. Jeśli nadtwardówkowe wstrzyknięcie kortykosteroidów nie przynosi poprawy i jeśli objawy rwy kulszowej utrzymują się ponad 3 miesiące, to należy myśleć o zabiegu chirurgicznym. Konieczne jest wówczas ponowne dokonanie oceny stanu chorego – obecność ubytków neurologicznych oraz objawów ucisku (próba unoszenia wyprostowanej kończyny dolnej).

U chorych, u których stwierdza się ubytki neurologiczne lub objawy ucisku wykonuje się mielogram. Jeśli mielogram jest dodatni, to istnieją wskazania do zabiegu chirurgicznego. W przypadku mielogramu ujemnego występuje jeszcze możliwość istnienia bocznej przepukliny jądra miażdżystego, położonej poza workiem oponowym i osłonką korzenia. Wykonany wówczas nadoponowy wenogram często ujawnia boczną przepuklinę jądra miażdżystego. W tych przypadkach także istnieją wskazania do zabiegu chirurgicznego.

About The Author

admin

Leave a Reply