Fizjologiczny proces starzenia

Wydaje się, że fizjologiczny proces starzenia nie powoduje szczególnych zaburzeń biochemicznych w krążku, natomiast na przedwczesne zużycie krążka mają wpływ zarówno zaburzenia bilansu kompleksu polisacharydowo-białkowe- go, jak też czynniki mechaniczne, którym podlega kręgosłup, w tym upośledzenia stabilności (Hendry, Inone, Murayama, Nishiyama, Stevens).

Trzeba tu stwierdzić, że istnieją badacze uważający, że rola krążka międzykręgo- słupowego w patogenezie bólów krzyża jest przeceniana i że przez to zaniechano badania innych przyczyn bólów krzyża. Być może tak jest, ale jeśli nie znaleziono wystarczająco przekonywających dowodów na to, że jest inaczej, to nadal musimy w diagnostyce i terapii kierować uwagę na krążek międzykręgowy. Wszystko wskazuje jednak na to, że krążek ten odgrywa decydującą rolę zarówno dla stabilizacji jednostki ruchowej, jak i dla wielkości i światła kanału kręgowego oraz kanałów korzeniowych. Tak więc jego biochemia, biomechanika i morfologia muszą decydować o braku lub istnieniu czynników mechanicznych i etiologicznych bólów krzyża.

About The Author

admin

Leave a Reply