Funkcje Jądra miażdżystego

– 1) stanowi punkt podparcia dla kręgu leżącego powyżej utrata tej zdolności stanowi początek całego łańcucha patologii kręgosłupa

– 2) amortyzuje napięcia i naciski i przenosi je równomiernie na wszystkie strony

– na cały pierścień włóknisty i na płytki chrzęstne trzonów kręgowych – 3) pośredniczy w wymianie płynów między krążkiem a trzonami kręgowymi.

Zawartość wody w krążku międzykręgowym zmienia się w zależności od wieku, a także wykonywanych zajęć. Większość badaczy zgadza się z tym, że zmiany uwodnienia jądra stanowią początek łańcucha zmian prowadzących do definitywnego uszkodzenia krążka międzykręgowego, będącego punktem wyjścia do zespołów bólowych krzyża.

Według badań Puschela przy urodzeniu jądro miażdżyste zawiera 88% wody, w wieku lat 18-80%, aby w wieku 77 lat spaść do poziomu 69%. Pierścień włóknisty z kolei zawiera 78% wody, pod koniec 30 r.ż.-70%, po czym pozostaje na tym mniej więcej poziomie aż do późnej starości. Jak widać z zestawienia, w miarę upływu lat różnice w uwodnieniu jądra i pierścienia włóknistego ulegają stopniowemu wyrównaniu.

Z racji tego, że u osób dorosłych krążek międzykręgowy pozbawiony jest unaczynienia, odżywianie jego oraz usuwanie produktów przemiany materii odbywa się na drodze dyfuzji z trzonami kręgowymi. Kluczem do tego mechanizmu jest wykazane przez Charnleya wychwytywanie wody przez jądro miażdżyste mimo działających na nie nacisków. Zdolność tę tłumaczy się właściwościami żelu.

About The Author

admin

Leave a Reply