Gorączka nie jest chorobą

Gorączka nie jest chorobą, ale jest objawem choroby. Występuje ona w większości chorób obok innych objawów chorobowych. Wielkość reakcji organizmu na bodziec działający ze środowiska zewnętrznego może być różna, przy czym jej wielkość jest warun- sowana przez wiele czynników, a wśród nich konstytucją danego osobnika. Przez konstytucję – w myśl współczesnych poglądów rozumie się zespół cech anatomicznych i fizjologicznych organizmu, warunkujących sposób reagowania organizmu na bodziec środowiska zewnętrznego. Konstytucję danego osobnika kształtują czynniki genetyczne warunkujące dziedziczenie cech morfologicznych i właściwości fizjologicznych, a także niektórych skłonności patologicznych, wraz z czynnikami środowiska, w którym dany osobnik żyje.

W patologii szczególne znaczenie mają tzw. konstytucje patologiczne, określane również mianem skaz konstytucyjnych. Stwierdza się w nich odchylenia w budowie i czynnościach organizmu, powodujące nieprawidłowe reagowanie na bodźce oraz usposabiające do występowania określonych chorób. Są to przykładowo skazy: wysiękowa, asteniczna, artretyczna itp.

Wyróżniamy cztery stopnie odczynowości organizmu. Są to: Anergia – brak odczynowości, czynnik chorobotwórczy nie wywołuje odczynu. Anergia występuje w wieku starczym oraz w wyczerpujących, bardzo zaawansowanych stanach chorobowych, np. w gruźlicy, chorobach nowotworowych.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Luiz 31 stycznia 2014 at 11:02 #
    Nie jest, ale moze naprawde uprzykrzyc dzien...

Leave a Reply