Gorączka

W gorączce zachodzą duże zmiany w czynnościach organizmu. Przejawiają się one zwłaszcza w zaburzeniach funkcji układu krążenia, układu oddechowego, w przemianie materii i w układzie nerwowym. Czynność serca ulega przyspieszeniu, częstotliwość oddechów wzrasta, podstawowa przemiana materii znacznie przyspiesza się (nieraz dwukrotnie), co tłumaczy zjawisko chudnięcia obserwowane w chorobach gorączkowych – niezależnie od upośledzenia odżywiania. W wysokiej gorączce na plan pierwszy wysuwają się objawy nerwowe. Są to stany podniecenia do drgawek – u małych dzieci – włącznie, ograniczenia świadomości lub też stany odurzenia.

Gorączka, jeżeli nie jest zbyt długotrwała i wysoka, może być zjawiskiem korzystnym. W podwyższonej temperaturze zwiększa się obronność organizmu, gdyż mechanizmy obronne są wówczas bardziej sprawne.

Podwyższenie temperatury do 42°C powoduje zmiany zwyrodnieniowe, między innymi denaturację białka, i jest powodem zgonu. Również niezbyt wysoka, ale długotrwała gorączka bardzo ujemnie wpływa na organizm, zwłaszcza ta jej postać, w której są duże wahania temperatur, np. rano 37°, wieczorem 39°C. Ten typ gorączki nosi nazwę gorączki trawiąc ej.

About The Author

admin

Leave a Reply