Hipoergia

Hipoergia – słaba odczynowość, czynnik chorobotwórczy nawet silny wywołuje nieznaczną reakcję ze strony organizmu. Normergia – prawidłowa odczynowość, wielkość reakcji jest proporcjonalna do siły bodźca.

Hiperergia – nadmierna odczynowość, reakcja jest nieproporcjonalna do siły bodźca, zawsze nadmierna. W warunkach pełnego zdrowia odczyn organizmu na bodźce jest normergiczny, w stanach patologicznych zaś –• hiperergiczny, hi- poergiczny lub anergiczny.

Poza wymienionymi typami reakcji organizmu na bodźce może występować zjawisko odmiennego od przeciętnego reagowania organizmu na czynniki środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego. Określa się je mianem alergii. Etymologia nazwy jest pochodzenia greckiego od słów: allos – inny, eigon – czyn stąd w dosłownym tłumaczeniu znaczy „innoczynność”, w obecnym zrozumieniu – uczulenie.

About The Author

admin

Leave a Reply