Jądro miażdżyste

Jądro miażdżyste zajmuje 50-60% objętości krążka w wymiarze poprzecznym i położone jest nieco asymetrycznie – bliżej tylnego odcinka trzonu kręgu. Ma ono konsystencję półgalaretowatą, jest białe, błyszczące i przeświecające. Jądro miażdżyste po urodzeniu zawiera śluz przetykany chrzęstno-włóknistymi nitkami. Powiększenie jądra odbywa się w wyniku rozrostu elementów włóknistych. W wieku 12 lat jądro miażdżyste jest prawie całkowicie zbudowane z tkanki chrzęstnej i włóknistej. Proces zastępowania śluzu przez tkankę chrzęstno-włóknis- tą trwa przez całe życie. W obrazie mikroskopowym składa się ono z drobnej siateczki tkanki włóknistej. Oczka siateczki są nieregularne i łączą się w pęczki, aby połączyć się z płytkami chrzęstnymi.

Z wiekiem zmienia się w jądrze zarówno zawartość wody, jak i innych składników. Zawartość białka pozostaje prawie na tym samym poziomie, natomiast mniej więcej do 40 r.ż. następuje stopniowy wzrost składowej mukoproteino- wej po przekroczeniu „czterdziestki” zawartość mukoprotein zmniejsza się, natomiast zwiększa się zawartość kolagenu. W miarę upływu lat dochodzi do coraz większego zatarcia różnic między jądrem a pierścieniem włóknistym.

Jądro miażdżyste stanowi najbardziej wyspecjalizowany i czynnościowo najważniejszy element krążka międzykręgowego. Nie jest ono zupełnie nieściśliwe, jak sądzą niektórzy, gdyż na skutek utraty wody pod wpływem silnego nacisku nieznacznie zmniejsza ono swój kształt i objętość.

About The Author

admin

Leave a Reply