Kanał kręgowy i jego zawartość

Zazwyczaj kanał ma kształt trójkąta, ale często też przybiera kształt owalny, okrągły lub liścia koniczyny. Od tyłu kanał jest zabezpieczony więzadłem żółtym i łukami. Większą część kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym zajmują opony i ich zawartość: płyn mózgowo-rdzeniowy oraz nerwy ogona końskiego. Opona twarda stykająca się ze ścianami kanału otoczona jest tłuszczem i luźną tkanką łączną, w której przebiegają tętnice, żyły i nerwy.

Korzenie nerwowe po opuszczeniu opony biegną na pewnej przestrzeni w kanale kręgowym, zanim opuszczą go przez otwory międzykręgowe. Korzenie biegną ku dołowi nieco bocznie krzyżując się z V3 boczną tylnej powierzchni krążka międzykręgowego powyżej kręgu, naprzeciwko którego się pojawiły. Po skrzyżowaniu się z krążkiem międzykręgowym przebiegają wzdłuż górnej części tylnej

Podtwardówkowe sploty żylne stanowią część splotów kręgowych. Żyły przednie leżą bocznie na tylnych powierzchniach trzonów kręgów i krążków między- kręgowych po obu stronach tylnego więzadła podłużnego. Żyły tylne przebiegają w linii pośredniej i stykają się z więzadłem żółtym. Żyły przednie i tylne łączą się ze sobą, jak również ze splotami wewnątrz- i zewnątrzoponowymi. Tętnice odchodzące od tylnych gałązek tętnic lędźwiowych wnikają do kanału przez otwory międzykręgowe.

Kanały te, których kształt i wielkość jest indywidualnie zmienna, są utworzone od góry i dołu przez nasady łuków, od przodu przez tylno-boczne powierzchnie trzonów kręgowych i krążki międzykręgowe, a od tyłu przez wyrostki stawowe. Boczne odcinki więzadeł żółtych nie są zrośnięte ze stawami, przeto wolny koniec tego więzadła tworzy część tylnej granicy otworu.

Korzenie nerwowe przechodzą przez otwory nieco skośnie od góry ku dołowi. Od przodu od korzeni wnikających w otwór znajduje się trzon kręgu i korzeń styka się z tylno-boczną powierzchnią krążka międzykręgowego po opuszczeniu otworu.

About The Author

admin

Leave a Reply