Konieczne niszczenie postaci rozwojowych

Możliwe jest rozpoznanie w grubej kropli i w rozmazie postaci trypomastigota lub amastigota w materiale biopsji pobranym z pierwotnego guzka (chagoma). Natomiast rzadko udaje się wykryć świdrowca w rozmazach z biopsji szpiku, węzłów chłonnych lub śledziony wewnątrzkomórkowe postacie amastigota w tych preparatach są identyczne jak w zarażeniu Leishmania donovani. W badaniach autopsyj- nych różnicuje się T. cruzi i L. donovani tylko w preparatach z mózgu i mięśnia sercowego, gdy stwierdzi się w tych narządach skupienia świdrowca (charakterystyczne dla T. cruzi). Formy amastigota T. cruzi i L. donovani, głównie dzięki obecności kinetoplastu (pałeczkowaty lub owalny twór w pobliżu jądra, barwiący się barwnikami Giemsy lub Wrighta na czerwono), można odróżnić od wewnątrzkomórkowych trofozoitów Toxoplasma gondii. W badaniach różnicowych wykorzystuje się surowicę z przeciwciałami monoklonalnymi oraz wyniki analizy DNA (metodą PCR).

Zwalczanie. Konieczne niszczenie postaci rozwojowych różnych pluskwiaków, które zarażają się T. cruzi nie tylko krwią ludzi chorych, lecz także zjadając kał zarażonych owadów (koprofagia), co podtrzymuje naturalną ogniskowość choroby. Utrudnia zwalczanie choroby Chagasa częste występowanie zarażenia u wielu zwierząt, które stanowią rezerwuar pasożyta. Ważne jest dokładne badanie krwiodawców ze względu na możliwość zarażenia tym świdrowcem w czasie przetaczania krwi.

About The Author

admin

Leave a Reply