Krążek międzykręgowy

Krążek międzykręgowy przechodzi w ciągu życia kolejne zmiany morfologiczne, przy czym w wieku dojrzałym istnienie prawidłowego krążka międzykręgowego należy raczej do rzadkości (zmiany dotyczą wszystkich jego składowych).

Zmniejszoną wytrzymałość na uszkodzenia oraz pierwsze zmiany wsteczne i pęknięcia w tylno-bocznej części pierścienia włóknistego pojawiają się już ok. 20 r.ż. Pod wpływem przeciążeń kręgosłupa w szczeliny uszkodzenia wnikają masy jądra miażdżystego i z czasem, po odpowiednim ścieńczeniu pierścienia, uwypuklają się w stronę kanału kręgowego, po całkowitym przerwaniu pierścienia przechodzą zaś w bezpośrednią bliskość korzeni i opony twardej. W 66% przypadków choroba zaczyna się między 30 a 50 r.ż., a więc w pełni zdrowia i zdolności produkcyjnej człowieka.

Jakkolwiek przyczyną wszelkiego zła jest wyprostna postawa ciała człowieka, która w procesie ewolucji trafiła na kręgosłup nie przygotowany do pracy i dźwigania masy ciała w odmiennych warunkach biomechanicznych, przez co powoduje wcześniejsze zużycie krążków międzykręgowych, to jednak niewiele się czyni dla odpowiedniego zabezpieczenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

Prawdą jest, że zarówno warunki pracy, jak i tryb życia współczesnego człowieka, zmniejszenie ilości ruchu i związane z tym osłabienie mięśni, otyłość itp. to czynniki, których szkodliwości w żadnym przypadku nie można pominąć. Prawdą jest jednakże i to, że świat lekarski nie dotarł do ogółu społeczności z propagandą odpowiedniej profilaktyki bólów krzyża.

I tak do chwili obecnej pokutuje w społeczeństwie wiele fałszywych wyobrażeń na temat prawidłowej postawy ciała oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych, mających przecież służyć utrzymaniu zdrowia i sprawności ciała.

Poczynając od zajęć wychowania fizycznego w szkole, młodemu człowiekowi, nie mającemu pojęcia o prawidłowej postawie ciała i o tym, co mu wolno, a czego nie wolno, aplikuje się solidną porcję ćwiczeń przeciążających lędźwiowy odcinek kręgosłupa. Sprawa niestety nie kończy się na zabiegach czynionych w szkole, gdyż ćwiczenia usposabiające do bólów krzyża prześladują młodego człowieka w wojsku czy na uczelni w ramach zajęć wf. Co więcej, jako dojrzałemu człowiekowi proponuje się mu to samo w ramach porannych gimnastyk przez radio, „ścieżek zdrowia” itp. zabiegów zalecanych w imię utrzymania lub przywracania zdrowia i sprawności fizycznej.

About The Author

admin

Leave a Reply