Kręgozmyk

Kręgozmyk. Jest to przesuwanie się Y, rzadziej IV lub III kręgu lędźwiowego ku przodowi w stosunku do kręgów położonych niżej i kości krzyżowej. Przyczyną i warunkiem przemieszczenia się kręgów jest przerwa w ciągłości łuków, uszkodzenie lub zwichnięcie wyrostków stawowych. Przerwanie ciągłości luku (spondylo- lysis) może być uwarunkowane wrodzoną wadą rozwojową łuków (brak połączenia kostnego jąder kostnienia, tylny rozszczep łuków itp.), urazowym złamaniem luku lub wyrostka stawowego, lecz najczęściej jest skutkiem przeciążenia luków pracą fizyczną, połączoną z dźwiganiem, zwłaszcza w nieprawidłowej pozycji (przed sobą). Często spotyka się w zawodach takich, jak doker, kucharz, sklepowy, a także u osób z dużym brzuchem.

W obrazie radiologicznym o tle przeciążeniowym świadczy sklerotyzacja łuków w miejscu przerwania ich ciągłości. Oprócz przesunięcia kręgu ku przodowi stwierdza się zwężenie krążka międzykręgowego, wyrośle kostne na krawędziach trzonów, zaokrąglenie kości krzyżowej czy niżej leżącego kręgu. Wielkość przesunięcia mierzy się w milimetrach lub stopniach (I stopień -‚ przesunięcie do 1/4 szerokości trzonu,

II stopień do połowy, III stopień do 3/4> IV stopień – całkowite przemieszczenie).

Pierwszym objawem wskazującym na toczący się proces chorobowy są bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, nasilające się w czasie ruchów i pracy. Mogą do-

About The Author

admin

Leave a Reply