Leczenie wielomiejscowyćh i wielonarządowych uszkodzeń

Należy podkreślić, że leczenie wielomiejscowyćh i wielonarządowych uszkodzeń nie jest proste i stanowi bardzo trudny problem rozpoznawczy i ciężki leczniczy. Trzeba zauważyć, że leczenie chorych dzieci (i innych także) z mnogimi uszkodzeniami wymaga:

– właściwej kwalifikacji przypadków do leczenia chirurgicznego,

– niejednokrotnie współpracy lekarzy wielu specjalności.

Kolejność przeprowadzania zabiegów

Kolejność przeprowadzania zabiegów winna być uzależniona nie od miejsca rozległości uszkodzenia, ale od stopnia fizjologicznych zaburzeń spowodowanych uszkodzeniami ważnych dla życia narządów.

Być może tych kilka uwag o leczeniu mnogich uszkodzeń u dzieci stanie się pomocne chirurgom dziecięcym szczególnie w takich okolicznościach, kiedy sami muszą stanowić o taktyce leczenia chirurgicznego.

NAJWAŻNIEJSZE, PROBLEMY W ROZPOZNANIU I LECZENIU WIELONARZĄDOWEGO URAZU U DZIECI

Najcięższe urazy u dzieci – to w większości urazy wielonarządowe. Stanowią one około 1/4 wszystkich urazów hospitalizowanych i są grupą o bardzo wysokiej śmiertelności. Są to w większości dzieci szkolne i przedszkolne. Urazy innych narządów towarzyszą najczęściej urazom głowy. Złamania i zmiażdżenia kończyn są bardzo często komponentem tych urazów. Uraz klatki piersiowej kojarzy się często z urazem kręgosłupa. Następnym częstym współistnieniem odznaczają się urazy brzucha i głowy. Zmniejszenie skutków tych ciężkich urazów przez prawidłowe postępowanie począwszy od pierwszej pomocy, trańsportu, wczesnego prawidłowego rozpoznania i leczenia z maksymalnym wykorzystaniem osiągnięć medycyny – jest celem naszych obrad i wymiany doświadczeń.

Pierwsza pomoc – należy do osoby, która pierwsza zetknie się z dzieckiem po wypadku. Propagowanie wśród społeczeństwa umiejętności postępowania z dzieckiem nieprzytomnym po urazie – powinna być ambicją każdego z nas. Nigdy nie dość uświadamiać o wadze udrożnienia dróg oddechowych przez odpowiednie ułożenie i usunięcie przeszkód. Świadomość, że ten drobny zabieg może uratować życie dziecka, że często powodzenie zabiegu jaki potem wykona chirurg będzie zależało od tego jak długo dziecko było w stanie niedotlenienia – będzie dużym bodźcem do przeszkolenia w pierwszej pomocy.

Zacząć musimy od zespołu w którym pracujemy – własnego szpitala, w drugim etapie starszej młodzieży szkół naszego rejonu. Posyłam w obieg broszurę instruktażową i proszę o uwagi czy warto włożyć wysiłek aby kolegom ją dostarczyć i jak widzielibyście upowszechnienie tej akcji.

About The Author

admin

Leave a Reply