Leczenie wielonarządowych uszkodzeń

Drugi etap – pogotowie ratunkowe udzielić powinno pierwszej pomocy na najwyższym poziomie specjalistycznym – bo uznano już na świecie tę specjalność. Czy zgodzą się koledzy ze mną, że powinniśmy usunąć podział na karetki „zwykłe” i „R-ki”, w tym znaczeniu, że każda karetka powinna mieć wyposażenie niezbędne dla odessania dróg oddechowych, ewentualnego zaintubowania i prowadzenia oddechu kontrolowanego, odbarczenia odmy wentylowej, założenia wlewu dożylnego. Komplet rurek dotchawiczych dla dzieci w każdym wieku zapobiegnie błędom założenia zbyt cienkiej rurki nie dającej szczelności i pełnej wydolności oddechu, lub zbyt grubej powodującej niebezpieczeństwo odleżyny. Niemniej ważna jest wprawa w zakładaniu rurki na odpowiednią głębokość. Mimo obowiązku kontroli oddechu po obu stronach klatki piersiowej – zdarzają się wypadki zaintubowania z blokadą płuca. Jeśli to jest jedyne płuco zdrowe — los dziecka jest przesądzony, zwłaszcza przy długim transporcie. Umiejętność zaintubowania dziecka – musi obowiązywać lekarza jadącego do chorego nieprzytomnego.

Innym nagłym problemem jest pomoc w urazie klatki piersiowej – założenie drenażu Bilaua oraz wykonanie w razie potrzeby elastycznego opatrunku przy rozległym uszkodzeniu żeber i obecności oddechu paradoksalnego.

About The Author

admin

Leave a Reply