Likwidacja ogniw

Przerwanie lub likwidacja jednego z tych ogniw hamuje szerzenie się choroby zakaźnej. Postępowaniem celowym i skutecznym jest likwidacja źródła zakażenia. Źródłem zakażenia może być osoba chora lub będąca nosicielem. Źródło zakażenia usuwamy z. zakładu tworząc bariery sanitarne, nie dopuszczając do zakładu osób chorych lub nosicieli, a w przypadku wykrycia choroby. szybko izolujemy osobnika chorego. Drugie ogniwo (droga zakażenia) likwidujemy przez stosowanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Usunięcie trzeciego ogniwa dokonuje się przez uodpornienie osobników wrażliwych na zakażenie.

Sprawy zapobiegania chorobom zakaźnym w zakładach dziecięcych regulują odpowiednie przepisy sanitarne. W praktyce są one realizowane przez administrację tych zakładów i służbę zdrowia. Ścisłe stosowanie się do zaleceń wynikających z tych przepisów redukuje do minimum możliwość wprowadzenia zakażenia na teren żłobka, domu dziecka bądź innego zakładu dziecięcego. A oto ważniejsze z nich:

-1. Przepis sanitarny warunkujący zatrudnienie w żłobku czy innym zakładzie dziecięcym tylko osób zdrowych. Kandydaci do pracy w tych zakładach muszą poddać się badaniu lekarskiemu, mieć wykonane badanie na nosicielstwo duru brzusznego i innych chorób jelitowych, aktualne badanie rentgenowskie płuc oraz krwi w kierunku kiły. Badania te oraz orzeczenie o stanie zdrowia muszą być udokumentowane w specjalnej książeczce zdrowia pracownika oraz w odstępach rocznych aktualizowane.

-2. Przepis wzbraniający wchodzenie i przebywanie w zakładzie {poza specjalnym pomieszczeniem) osób postronnych. 3. Przepisy warunkujące przyjęcie dziecka do żłobka na podstawie:

About The Author

admin

Leave a Reply