Medycyna

Swidrowiec T. cruzi

Chorobotwórczość. Swidrowiec T. cruzi wywołuje trypanosomozę (trypanoso- mosis) amerykańską, tj. chorobę Chagasa, o przebiegu ostrym lub przewlekłym okres inkubacji wynosi 7-20 dni. Ognisko pierwotne w skórze twarzy lub błonie śluzowej jamy ustnej ma postać bolesnego, powiększającego się obwodowo czerwonego guzka (chagoma), z wyraźnym naciekiem i obrzękiem u podstawy, który ustępuje samoistnie dopiero po 2-3 mies., z pozostawieniem niewielkiego przebarwienia skóry.

Skręcenia bez większych uszkodzeń

Skręcenia bez większych uszkodzeń torebki i więzadeł leczy się czynnościowo bez unieruchomienia. Obrzęki i bóle ustępują szybciej po masażu wykonywanym przez chorego.

Decyzja o leczeniu operacyjnym

Jeśli wstrzyknięcia przyniosły spodziewany skutek likwidując rwę kulszową, to rozpoczyna się ćwiczenia izometryczne zginania kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i zachęca chorego do powrotu do normalnego życia.

Awitaminoza C

Awitaminoza C. Choroba Moller-Barlowa. Witamina C konieczna jest do produkcji kolagenowej części macierzy kostnej. Długotrwała awitaminoza C może zaburzać tworzenie się macierzy komórek i tkanek pochodzenia mezodermalnego, utrudniać gojenie się ran, wywoływać wylewy krwi do stawów, podokostnowe, odwapnienie kości na tle przekrwienia. Nawarstwiania okostnowe należy odróżniać od nawarstwień innego pochodzenia (zapalne, nowotworowe, odczynowe i in.). Zgrubienia przykostne mogą być bolesne. Łatwo dochodzi do złamań. Zmiany te szybko ustępują po wyrównaniu deficytu witaminy C.

Stawy między kręgowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Stawy te składają się z dwóch współdziałających ze sobą jednostek, a mianowicie ze stawu przedniego, zawartego między trzonami kręgowymi, oraz ze stawu tylnego

Algorytmy w bólach krzyża

Celem leczenia w bólach krzyża jest możliwie szybkie przywrócenie chorego do normalnego życia. Osiągnięcie tego zależy głównie od wiarygodności i precyzji postawionego rozwiązania. Jest oczywiste, że w bólach krzyża przedłużone cierpienie i kalectwo zmniejszają szanse chorego na powrót do pełnej sprawności.

Leczenie wielomiejscowyćh i wielonarządowych uszkodzeń

Należy podkreślić, że leczenie wielomiejscowyćh i wielonarządowych uszkodzeń nie jest proste i stanowi bardzo trudny problem rozpoznawczy i ciężki leczniczy. Trzeba zauważyć, że leczenie chorych dzieci (i innych także) z mnogimi uszkodzeniami wymaga:

Leczenie wielonarządowych uszkodzeń

Drugi etap – pogotowie ratunkowe udzielić powinno pierwszej pomocy na najwyższym poziomie specjalistycznym – bo uznano już na świecie tę specjalność. Czy zgodzą się koledzy ze mną, że powinniśmy usunąć podział na karetki „zwykłe” i „R-ki”, w tym znaczeniu, że każda karetka powinna mieć wyposażenie niezbędne dla odessania dróg oddechowych, ewentualnego zaintubowania i prowadzenia oddechu kontrolowanego, odbarczenia odmy wentylowej, założenia wlewu dożylnego. Komplet rurek dotchawiczych dla dzieci w każdym wieku zapobiegnie błędom założenia zbyt cienkiej rurki nie dającej szczelności i pełnej wydolności oddechu, lub zbyt grubej powodującej niebezpieczeństwo odleżyny. Niemniej ważna jest wprawa w zakładaniu rurki na odpowiednią głębokość. Mimo obowiązku kontroli oddechu po obu stronach klatki piersiowej – zdarzają się wypadki zaintubowania z blokadą płuca. Jeśli to jest jedyne płuco zdrowe — los dziecka jest przesądzony, zwłaszcza przy długim transporcie. Umiejętność zaintubowania dziecka – musi obowiązywać lekarza jadącego do chorego nieprzytomnego.

Wrodzone choroby

Wrodzone choroby układowe z grupy zaburzeń przemiany tłuszczowo-węglowoaanowej

Należą one do chorób spichrzających, dziedziczonych przeważnie recesywnie. Mogą one powodować bóle, odwapnienie i inne zmiany kostne wymagające leczenia ortopedycznego u osób z łagodnie przebiegającym procesem chorobowym. W przypadkach cięższego przebiegu dzieci giną w pierwszych latach życia. Zestawienie przedstawiono na tab. 8. Leczenie zaburzeń endokrynologicznych należy do endokrynologów w razie potrzeby przy współpracy ortopedów.

Kanał kręgowy i jego zawartość

Zazwyczaj kanał ma kształt trójkąta, ale często też przybiera kształt owalny, okrągły lub liścia koniczyny. Od tyłu kanał jest zabezpieczony więzadłem żółtym i łukami. Większą część kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym zajmują opony i ich zawartość: płyn mózgowo-rdzeniowy oraz nerwy ogona końskiego. Opona twarda stykająca się ze ścianami kanału otoczona jest tłuszczem i luźną tkanką łączną, w której przebiegają tętnice, żyły i nerwy.