Nieprawidłowości genetyczne płodu

Nieprawidłowości genetyczne płodu, wady rozwojowe płodu’prowadzą często do jego obumierania w łonie matki. Martwe lub niewczesne porody mogą być następstwem konfliktu serologicznego.

Większą częstość porodów przedwczesnych lub niektórych wad rozwojowych obserwuje się u dzieci matek bardzo młodych (poniżej 18 lat) lub matek w zaawansowanym wieku (powyżej 35 lat) z małą masą ciała rodzą się często dzieci z ciąży mnogiej.

W czasie porodu może wystąpić stan ciężkiego niedotlenienia u dziecka, prowadzący do zamartwić y. Przyczyną tego stanu są zaburzenia w krążeniu i oddychaniu u matki, niedokrwistość i znaczna utrata krwi w czasie porodu, zatrucia endogenne i polekowe ciężarnej lub zachłyśnięcie wodami płodowymi noworodka.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Daria 31 stycznia 2014 at 11:03 #
    Dlatego kazda matka powinna wszystkie takie badania wykonac w czasie ciazy!!

Leave a Reply