Nosicielstwo

Nosicielstwo trwa z reguły nie dłużej niż dwa – trzy miesiące, jednak nierzadkie są przypadki, kiedy ten okres się przedłuża. Mamy wówczas nosicielstwo przewlekłe. Może ono trwać lata. Nosicielstwo przewlekłe występuje w durzę brzusznym i błonicy. Nosiciele są źródłem zakażenia w takich chorobach, jak płonica, choroba Heinego-Medina, krztusiec, nagminne zapalenie opon mózgo-wo-rdzeniowych, cholera itd. Pewien procent nosicieli rekrutuje się spośród osób, które przebyły bardzo łagodną lub atypową postać choroby. W niektórych rodzajach zakładów pracy, gdzie niebezpieczeństwo zakażenia jest szczególnie duże, np. w zakładach spożywczych, gastronomicznych czy dziecięcych, pracownicy są badani w kierunku nosicielstwa schorzeń jelitowych. Dotyczy to także pracowników żłobków. Badanie takie wykonuje właściwa dla danego terenu stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Drogi i wrota zakażenia. Przez pojęcie droga zakażenia rozumiemy sposób, w jaki drobnoustroje przenoszą się ze źródła zakażenia do organizmu wrażliwego. Zakażenie może być:

-1) kropelkowe bądź powietrzne, 2) pokarmowe, 3) przez kontakt bezpośredni, 4) przez kontakt pośredni. Zakażenie kropelkowe jest to przenoszenie się drobnoustrojów od chorego do zdrowego na kropelkach śliny i wydzielin błony śluzowej. Następuje w czasie kaszlu, kichania i mówienia. Chory wyrzuca wówczas na kropelkach śliny drobnoustroje, które przedostają się do organizmu osobnika zdrowego przebywającego w pobliżu chorego. Odmianą tego zakażenia jest zakażenie powie-trzne. Różni się ono od zakażenia kropelkowego tym, że te drobnoustroje, które są bardziej odporne na wysychanie od kropelek śluzu, mogą się jeszcze unosić same w powietrzu i w ten sposób dostawać się do organizmu. Rodzajem tego zakażenia jest też zakażenie wywołane pyłem zanieczyszczonym drobnoustrojami. Przez zakażenie kropelkowe szerzą się drobnoustroje odry, ospy wietrznej, świnki, grypy itp.

About The Author

admin

Leave a Reply