Nowotwory z tkanki tłuszczowej

Tluszczak (lipoma) umiejscawia się w tkance podskórnej, najczęściej występuje w okolicy obręczy barkowej i na klatce piersiowej, rzadziej w obrębie kończyn. Może rozwijać się w przestrzeniach międzymięśniowych i w sąsiedztwie kości, wtedy może sprawiać trudności rozpoznawcze. Występuje w dwu postaciach: ograniczonej i naciekowej.

Zimowiak (hibernoma), nowotwór z tkanki tłuszczowej brunatnej (mniej zróżni-cowanej). Umiejscowienie i cechy guza są podobne jak tłuszczaka.

Leczenie w obydwu przypadkach polega na usunięciu guza. Rokowanie dobre.

Tłuszczakomięsak (liposarcoma) rzadko powstaje na podłożu uprzednio istniejącego tłuszczaka, najczęściej występuje na udach, ramionach, przy czym umiejscawia się w przestrzeniach międzymięśniowych.

Leczenie operacyjne, niekiedy poprzedza się je napromienianiem. Rokowanie jest poważne. Jedynie w około 30% przypadków może dojść do wyleczenia, i to pod warunkiem wczesnego i okaleczającego zabiegu operacyjnego.

Mięsak z mięśni gładkich (leyomyosarcoma) w narządzie ruchu występuje rzadko.

Mięsak z mięśni prążkowanych (rhabdomyosarcoma). Jest to rzadki nowotwór. Występuje w każdym wieku i umiejscawia się z reguły w obrębie mięśni kończyn. Bolesny guz w mięśniach rośnie szybko i niekiedy osiąga duże rozmiary. Daje przerzuty i wznowy.

Leczenie – rozległe wycięcia całych grup mięśni nie zabezpiecza przed wznową. Rokowanie złe, czas przeżycia wynosi kilka miesięcy.]

Nowotwory z tkanki nerwowej. Mimo mnogości nazw (neurinoma, neurilemmoma, neuroma, schwannoma, neuro- fibroma, neurosarcoma) nowotwory te mają wspólny przebieg kliniczny i dają podobne objawy. Są to guzy umiejscawiające się w przebiegu nerwów obwodowych, w kanale kręgowym i jamie czaszki. Zazwyczaj mają przebieg łagodny, jednakże spowodowane przez nie dolegliwości i następstwa ucisku zmuszają do leczenia operacyjnego. Niedoszczętny zabieg operacyjny powoduje zawsze wznowę nowotworu, a ta zawsze ma tendencję do złośliwości. Rokowanie jest dobre.

Śluzakomięsak (myxosarcoma) najczęściej stanowi część składową innych guzów (chrzęstniak, tłuszczak), rzadko występuje w odosobnieniu. Rośnie powoli i na- ciekająco. Mimo że często daje wznowy, do przerzutów guza dochodzi wyjątkowo.

Leczenie operacyjne – rozległe resekcje. Rokowanie dobre. Nowotwór mezenchymalny (mesenchymoma malignum), rzadki nowotwór powstały z przetrwałych tkanek zarodkowych, umiejscawia się w tkankach miękkich kończyn i tułowia, nie wyłączając skóry i tkanki podskórnej. Rośnie gwałtownie, na- ciekająco i szybko daje odległe przerzuty.

Leczenie radykalne – rozległe zabiegi włącznie z amputacją. Rokowanie złe.

About The Author

admin

Leave a Reply