Objawy krwotoku wewnętrznego

Objawy krwotoku wewnętrznego stanowiły główny powód otwarcia jamy brzusznej u naszych pacjentów. Przystępując do operacji w każdym przypadku podejrzewano pęknięcie śledziony, jednak nie zawsze rozpoznanie to stawiano na pierwszym miejscu.

U dzieci z pękniętą śledzioną uszkodzenia innych narządów powodowały dodatkowe trudności rozpoznawcze i doprowadzały często do ciężkiego wstrząsu pourazowego i ‚krwotocznego. Postępowanie diagnostyczne prowadzono w niezbędnym do ustalenia rozpoznania zakresie uwzględniając stan chorego i grożące mu następstwa wynikające z samych badań jak również z przedłużającego się okresu obserwacji przedoperacyj- nej.

Zasady leczenia dzieci z pęknięciem śledziony i uszkodzeniem innych narządów nie odbiegały od ogólnie przyjętych zasad postępowania w obrażeniach wielonarządowych. W pierwszej kolejności zabezpieczano drożność dróg oddechowych i wydolność oddechową oraz czynność krążenia wdrażając leczenie przeciwwstrząsowe. Dopiero po tych czynnościach przystępowano do szczegółowego badania chorego. Badanie to pozwalało ustalić dalsze postępowanie lecznicze i diagnostyczne.

Wyniki leczenia dzieci z obrażeniami wielonarządowymi i wielomiej- scowymi z pęknięciem śledziony były dobre, a okres pobytu w szpitalu zależał głównie od współistniejących obrażeń innych narządów.

Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Lublinie Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. Jerzy Osemlak

Z Zakładu Rentgenodiagnostyki Pediatrycznej Instytutu Radiologii AM w Lublinie Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Kazimierz Pietroń

About The Author

admin

Leave a Reply