Objawy radiologiczne

Objawy radiologiczne w okresie I – to jedynie słabo widoczne zatarcie struktury kostnej. W okresie II widoczne jest wyraźne ognisko osteolizy, bez wyraźnych granic, niszczenie kości i chrząstki objawiające się zwężeniem szpary stawowej, krążka międzykręgowego, cienie wskazujące jia obecność ropnia zimnego (opadowego), zniekształcenia spowodowane zniszczeniem i zgnieceniem tkanki kostnej. W okresie III pojawia się otoczka sklerotyczna dookoła ogniska rozrzedzenia i nadżerki kostne i przystawowe. W miarę postępowania procesu gojenia otoczka staje się grubsza i wyraźniejsza. Masy serowate w ognisku i ropniu zimnym ulegają uwapnieniu, pojawiają się plamiste zagęszczenia w obrębie kości i w ropniu znajdującym się z dala od kości. Przewlekający się okres III może cechować się obecnością ognisk o charakterze okresu II i ognisk przewapnienia. W procesach toczących się w trzonach kości (śródręcza, paliczków, strzałki, kości promieniowej) może być widoczny odczyn okostnowy i pogrubienie kości. Mniejszy odczyn okostnowy towarzyszy procesom toczącym się w przynasadach, wyraźniejszy – w gruźlicy powikłanej przetokami z dodatkowym zakażeniem nieswoistym .

Badania laboratoryjne w okresie I, II i w zaostrzeniach okresu III wykazują narastanie szybkości opadania krwinek do wartości trójcyfrowych, nieraz limfocy- tozę przy prawidłowej liczbie krwinek białych lub przy leukopenii, anemię, hipo- proteinemię przy wyższym poziomie globulin alfa2.

About The Author

admin

Leave a Reply