Ochrona ciąży

Następnym etapem jest ochrona ciąży przed działaniem niekorzystnych wpływów środowiskowych, prowadzenie przez ciężarną higienicznego trybu życia, racjonalne odżywianie

się w czasie ciąży, zapewnienie ciężarnej pracy w warunkach chronionych, comiesięczne badanie ciężarnej połączone z kontrolą masy ciała, ciśnienia krwi i okresowym wykonywaniem badań krwi i moczu. Określenie w każdym przypadku grupy krwi, a w razie potrzeby miana przeciwciał w stosunku do czynnika Rh, ma ważne znaczenie dla wczesnej oceny ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego u płodu. Badanie odczynu Wassermanna we krwi każdej ciężarnej pozwala- na wczesne rozpoznanie kiły u matki i poprzez następowe leczenie niedopuszczenie do rozwoju kiły wrodzonej u dziecka. Ocenę zagrożenia płodu ułatwiają oznaczenia stężenia niektórych hormonów i enzymów wydalanych z moczem ciężarnej lub zawartych w jej krwi. Badanie płynu owodniowego pobranego w pierwszych miesiącach ciąży pozwala na rozpoznanie niektórych zaburzeń metabolicznych i wad wrodzonych u płodu. Przy przewidywaniu w danym przypadku nieuleczalnej choroby dziecka, połą-czonej z niedorozwojem psychicznym, można odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o przerwaniu ciąży. Czasem korzystne jest przyspieszenie porodu mimo ryzyka wcześniactwa, jeśli dalszy przebieg grozi niedotlenieniem płodu i działaniem innych czynników szkodliwych w łonie matki.

Prowadzenie porodu pod opieką położnej i lekarza stanowi istotną gwarancję wczesnego rozpoznania powikłań porodowych oraz zastosowania środków zapobiegających uszkodzeniu noworodka.

About The Author

admin

Leave a Reply