Ochrona przed utratą ciepła

Ochrona przed utratą ciepła dotyczy głównie wcześniaków i noworodków po przebytym urazie porodowym. Zasadą jest jednak, aby żaden noworodek nie przebywał w temperaturze poniżej 18°C.

Jak najszybsze udrożnienie dróg oddechowych, przywrócenie spontanicznej akcji oddechowej i podanie tlenu w przypadkach za- martwicy i innych zaburzeń oddechowych noworodka, ma podstawowe znaczenie nie tylko dla utrzymania noworodka przy życiu, lecz również dla zapobieżenia trwałym skutkom niedotlenienia, wyrażającym się różnym nasileniem niedorozwoju umysłowego i uszkodzeniami neurologicznymi.

Wymienne przetoczenie krwi jest decydującym zabiegiem leczniczym nie tylko w chorobie hemolitycznej noworodków, ale również w przypadkach żółtaczki innego pochodzenia, cechującej się znacznym zwiększeniem stężenia nie związanej bilirubiny w surowicy noworodka.

W chorobie krwotocznej noworodków podaje się domięśniowo witaminę K, a przy dużym krwawieniu i wtórnej niedokrwistości stosuje się przetaczanie krwi.

Po wypisaniu z oddziału noworodków każde dziecko powinno być poddane w domu oględzinom pielęgniarki lub położnej, a także badaniu lekarskiemu jeszcze w pierwszym miesiącu życia. Pozwala to na wczesne skorygowanie popełnionych przez matkę błędów w pielęgnacji i żywieniu noworodka oraz na dalszą kontrolę dzieci, które przebyły różne stany chorobowe w pierwszych dniach życia lub urodziły się przedwcześnie.

About The Author

admin

Leave a Reply