Odchylenia budowy kręgosłupa

Istnieją dowody na to, że bóle krzyża trapią człowieka, odkąd przyjął on wyprostną pozycję ciała. Jak czytamy u Caeliusa Aurelianusa w jego traktacie „Sciatica et Psoadica”, Foliston, Rzymianin żyjący około 270 roku p.n.e., zalecał cierpiącym na ischialgię w momencie ataku bólu słuchanie grających na flecie „gdyż muzyka wprawia nogi w stan drżenia, przez co uśmierza ból” (wg Mettlera i Mettlera).

Przypuszczenie, że odchylenia budowy kręgosłupa mogą ujemnie wpływać na czynność nerwów czuciowych oraz na czynność zwieraczy, liczy sobie 4500 lat, tj. powstało w okresie IV Dynastii Starego Królestwa Egiptu. W papirusie Edwina Smitha czytamy, że „ten, który z powodu przemieszczenia kręgów szyjnych pozbawiony jest czucia rąk i nóg oraz oddaje bezwiednie mocz, nie powinien być leczony.”

Niewiele istnieje dziedzin medycyny, w których panowałoby tyle zamieszania, niedomówień i fałszywych poglądów, co w dziedzinie bólów krzyża. U źródła wszelkiego zła leży mylenie nawrotowych ostrych bólów krzyża, mających w ponad 90% przypadków źródło w uszkodzeniach lędźwiowych krążków międzykręgo- wych, z pobolewaniami i bólami o niewielkim nasileniu, mogącymi rzeczywiście występować w przebiegu wielu różnorodnych schorzeń.

Nie bez winy jest sama medycyna, gdyż zarówno w podręcznikach ortopedii, jak i neurologii sprawom tym poświęca się z reguły mało miejsca i uwagi. Wszelkie opisy, tyczące się zarówno etiologii i patogenezy tych bólów, jak i ich leczenia, a co ważniejsze zapobiegania im, traktowane są bardzo marginesowo lub w ogóle pomijane.

Bóle krzyża stanowią tak znamienną dolegliwość dla naszych czasów, że nasuwa się pytanie, dlaczego ten odcinek narządu ruchu stanowi taki locus minoris resistentiae.

Początku całej sprawy należy szukać w odległym okresie oligoceńskim, kiedy to człowiek zarzucił tryb życia nadrzewnego i przybrał wyprostną postawę ciała. Wówczas to doszło do postawienia nowych wymagań przed kręgosłupem w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, do których nie został on należycie przygotowany w procesie ewolucji. Dlatego też między innymi, w przeciwieństwie do innych ssaków, noworodek człowieka jest zupełnie bezradny i wymaga całkowitej opieki ze strony rodziców. Ponieważ zarówno jego kręgosłup, jak i stawy biodrowe nie są przystosowane do postawy wyprostnej ciała, niemowlę musi przez pierwszy rok życia przebywać głównie w pozycji leżącej.

About The Author

admin

Leave a Reply