Odporność

W zależności od mechanizmów wytwarzania odporności dzielimy ją na odporność czynną i odporność bierną. Odporność czynna jest to taka odporność, w wytwarzaniu której organizm bierze aktywny udział, czyli sam wytwarza przeciwciała. Odporność bierna jest to taka odporność, którą organizm uzyskuje w sposób bierny, otrzymuje ją jakby w „podarunku”, dostaje z zewnątrz gotowe przeciwciała. W zależności od warunków, w jakich organizm uzyskuje odporność, wyróżniamy odporność naturalną (zdobytą w sposób naturalny) i odporność sztuczną (zdobytą przy pomocy ingerencji drugiego człowieka, z reguły pracownika służby zdrowia).

Odporność czynna jest odpornością trwalszą od odporności biernej. Odporność czynna naturalna zdobyta przez przechorowanie choroby jest odpornością utrzymującą się w większości przypadków nawet przez całe życie. Tym się tłumaczy zjawisko tak rzadkiego powtórnego zachorowania na niektóre choroby zakaźne. Odporność czynna sztuczna nabywana jest przez szczepienia. Utrzy-

muje się ona przez krótki okres, najczęściej kilka lat, dlatego też szczepienia musimy ponawiać. Odporność bierna sztuczna uzyskiwana przez podawanie surowicy utrzymuje się nie dłużej niż dwa

– trzy tygodnie. Odporność bierną naturalną uzyskuje dziecko w czasie życia płodowego. Uzyskanie tej odporności warunkowane jest z jednej strony odpornością matki, z drugiej zaś strony zdolnością przenikania przeciwciał przez łożysko do płodu. Odporność taka utrzymuje się średnio około pół roku.

About The Author

admin

Leave a Reply