Odwodnienie

Odwodnienie jest to stan zmniejszenia zawartości wody w organizmie. Występuje wówczas, gdy dostarczanie wody do organizmu jest niewystarczające lub gdy wydalanie jej jest nadmierne. Odwodnienie jest typowym objawem w biegunce niemowlęcej, w stanach przegrzania, gorączce, niektórych niedomogach kory nadnerczy, oparzeniach i krwotoku.

W odwodnieniu występuje najczęściej zmniejszenie ilości płynu zewnątrzkomórkowego, a więc płynu znajdującego się w osoczu krwi i przestrzeniach śródtkankowych. Zachwiana zostaje wówczas równowaga pomiędzy wodą zewnątrz- i wewnątrzkomórkową, wpływającą na gospodarkę mineralną i procesy utleniania. Szczególnie wyraźnie zaznacza się wzajemna zależność zaburzeń wodnych i zaburzeń mineralnych. Wyrazem tego jest między innymi wyróżnianie trzech postaci odwodnienia:

-1) hipotoniczne, 2) izotoniczne, 3) hipertoniczne. Mechanizm powstawania tych postaci odwodnienia jest odmienny, obraz kliniczny również nie jest jednakowy. Wspólnymi objawami we wszystkich postaciach są:

About The Author

admin

Leave a Reply