Okresy choroby

W przebiegu każdej choroby można wyróżnić kilka okresów. Są to najczęściej: okres narastania objawów choroby, okres kliniczny, zwany inaczej, okresem rozwoju choroby, i okres zdrowienia. W niektórych chorobach, zwłaszcza wywołanych przez czynniki biologiczne, wyróżnia się utajony okres choroby. Trwa on od chwili zadziałania czynników chorobotwórczych do momentu pojawienia się objawów chorobowych. W chorobach zakaźnych okres, ten nosi nazwę okresu wylęgania.

Każda choroba jest zawsze chorobą całego organizmu. Nazwa chorób, zawierająca ścisłą lokalizację procesu chorobowego, np. zapalenie płuc, zapalenie nerek, wskazuje jedynie, w jakim narządzie występują główne zmiany. Proces chorobowy nie ogranicza się bowiem tylko do tych narządów. Z praktyki wiemy, że chory na zapalenie płuc ma nie tylko objawy pochodzące z układu oddechowego, ale i z innych układów.

Wynika to z jedności organizmu ludzkiego, ze ścisłego połączenia ze sobą wszystkich narządów i układów. Dlatego też w następstwie chorób mogą powstać zmiany nie tylko w narządzie, w którym proces chorobowy lokalizuje się przede wszystkim, ale .i w innych narządach.

About The Author

admin

Leave a Reply