Osiowa tomografia komputerowa

Jeśli jednak wenogram niczego nie wykaże, to należy wykonać tomografię komputerową w celu ewentualnego wykrycia patologii powodującej zmniejszanie światła kanału kręgowego czy otworów międzykręgowych (której nie wykrywa ani mielogram, ani wenografia).

Jeżeli badanie to jest dodatnie, to wskazany jest zabieg chirugiczny – częściowe lub całkowite wycięcie stawu międzywyrostkowego po zajętej stronie. W zwężeniu otworu międzykręgowego wykonuje się foraminotomię, a niekiedy też częściowe wycięcie szypuły łuku po zmienionej stronie. Wycięcie całkowite rzadko jest potrzebne.

Aby zabieg chirurgiczny, w przypadku istnienia objawów ucisku korzenia (objawy neurologiczne oraz odpowiednie dowody radiologiczne), przyniósł spodziewany skutek, chirurg musi odnaleźć miejsce ucisku.

Gdy nie występują ubytki neurologiczne ani też radiologiczne objawy ucisku korzenia, wówczas nie ma wystarczających wskazań do operacji.

Uwaga! Chorzy, u których nie stwierdza się wyżej wymienionych objawów, a którzy mimo to uskarżają się na silne dolegliwości, powinni być konsultowani przez psychologa i ew. psychiatrę. Naturalnie chorych takich nie należy pod żadnym pozorem operować.

Jeśli mimo trwającego 6 tygodni leczenia zachowawczego nie następuje poprawa, to wskazane jest badanie scyntygraficzne oraz dokładne badanie internistyczne. Leczenie Scyntygrafia kości pozaorto- + Ocena internistyczna pedyczne *

About The Author

admin

Leave a Reply