Ospa wietrzna

Jest ostrą chorobą zakaźną wieku dziecięcego. Jest bardzo zaraźliwa. Współczynnik zaraźliwości jest prawie równy 100. Wywołana jest przez wirusy. Źródłem zakażenia jest tylko chory. Nosiciel-

stwa w tej chorobie nie ma. Choroba szerzy się przez zakażenie kropelkowe. Wrotami zakażenia są górne drogi oddechowe. Okres wylęgania 11-21 dni.

Ospa wietrzna należy do grupy chorób dziecięcych łagodnych. Często przebiega nawet bez gorączki, nie daje zazwyczaj powikłań. Rozpoczyna się jak większość chorób zakaźnych okresem zwiastunów. Objawia się on ogólnym rozbiciem, bólem głowy, bólami w okolicy krzyżowej, stanem podgorączkowym. Szybko dołącza się do nich najbardziej charakterystyczny objaw „wiatrówki” – wysypka. Cechuje ją duży polimorfizm wykwitów. Obok plamek i guzków na skórze chorego widoczne są pęcherzyki. Spowodowane to jest tym, że pierwotne wykwity-plamki przechodzą w dalsze stadia rozwojowe, jednak część z nich zatrzymuje się na poszczególnych stadiach i dalej się nie rozwija. Na polimorfizm ma również wpływ wysiewanie się wysypki kilkoma rzutami, najczęściej dwoma – trzema w odstępach kilkudniowych. Wykwity są rzadko rozrzucone na skórze całego ciała i są bardzo swędzące. Wykwity tworzą się również na błonach śluzowych jamy ustnej, gardła, narządów płciowych, przy czym pęcherzyki te łatwo pękają tworząc nadżerki. W okresie wysiania wysypki występują stany podgorączkowe.

Z uwagi na duży świąd wykwitów i chęć drapania się należy pa-miętać o przestrzeganiu czystości dziecka, a zwłaszcza o obcinaniu paznokci. Wtórne zakażenie wykwitów spowodować może ropne powikłania ze strony skóry, a w następstwie blizny.

Większość epidemiologów uważa, że okres zaraźliwości w ospie wietrznej rozpoczyna się już w okresie zwiastunów, a więc na 2-3 dni przed pojawieniem się wysypki, a kończy z chwilą przyschnięcia wszystkich pęcherzyków, nie wcześniej jednak niż przed upływem 6 dni od wystąpienia wykwitów. Tak długi okres zaraźliwości, łagodny przebieg – dzieci nieraz biegają po podwórku i bawią się z innymi dziećmi – oraz powszechna wrażliwość sprzyjają szybkiemu szerzeniu się choroby. Przechorowanie „wiatrówki” pozostawia zazwyczaj odporność na całe życie.

About The Author

admin

Leave a Reply