Oświnka.

Źródłem zakażenia w śwince jest osobnik chory, choroba szerzy się przez zakażenie kropelkowe. Wrotami zakażenia są górne drogi oddechowe. Okres wylęgania w śwince jest stosunkowo długi, wynosi 12-26 dni. Objawy zwiastunowe podobne są do objawów występujących w tym okresie w innych chorobach zakaźnych. Są to: utrata łaknienia, złe samopoczucie, stany podgorączkowe.

Właściwa choroba rozpoczyna się w chwili pojawienia się obrzęku ślinianki. Jest to objaw patognomoniczny, na którego podstawie możemy oprzeć rozpoznanie świnki. Obrzęk może być jedno- lub obustronny. Zwykle początkowo występuje po jednej stronie, potem przechodzi na drugą. Obrzęk utrzymuje się do 5 dni, maksimum do tygodnia. Towarzyszy mu szczękościsk (chory nie może szeroko otworzyć ust) oraz temperatura (nie zawsze) w granicach 38°C. Choroba ma zazwyczaj łagodny przebieg, niemniej chore dziecko powinno przebywać w łóżku. Stwierdzono bowiem u dzieci leżących znacznie mniej powikłań.

Najgroźniejszym powikłaniem świnki jest zapalenie jąder lub jajników. To pierwsze powikłanie występuje częściej i może doprowadzić do bezpłodności. Inne powikłania to zapalenie trzustki i zapalenie opon mózgowych. Świnka pozostawia zazwyczaj trwałą odporność.

Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (parotitis epidemica) Drobnoustroje Źródło zakażenia Droga zakażenia Wrota zakażenia Okres wylęgania Pierwsze objawy

About The Author

admin

Leave a Reply