1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Krążek międzykręgowy

Krążek międzykręgowy przechodzi w ciągu życia kolejne zmiany morfologiczne, przy czym w wieku dojrzałym istnienie prawidłowego krążka międzykręgowego należy raczej do rzadkości (zmiany dotyczą wszystkich jego składowych).

Wystąpienie bolesności miejscowej

Wystąpienie bolesności miejscowej, a zwłaszcza bezsenność z powodu bólów, świadczy o powstaniu ropnia i konieczności usunięcia ropy. Wystarcza „operatio minima” przez nawiercenie kości. Drobne martwaki tego okresu mogą wygoić się. Wydobytą ropę trzeba użyć do badania lekooporności drobnoustrojów.

Inne przyczyny wąskiego kanału kręgowego

W przypadku rozszczepu kręgosłupa, zwłaszcza na poziomie Ls i Sp luźna tkanka chrzęstna (pozostałość płodowego wyrostka kolczystego) może uciskać na więzad- ło żółte i worek oponowy w pozycji przeprostu. U chorych z przejściowym 5 kręgiem lędźwiowym wymiar przednio-tylny kanału kręgowego na poziomie Ls może mieć wymiary kości krzyżowej, gdzie mieści się kilka korzeni. Z kolei w kręgoszczelinie Ls do ucisku korzeni może dojść z powodu ruchomości masy włóknisto-chrzęstnej zastępującej część międzystawową. W tym przypadku blaszki łuków mogą być ruchome, tylko luźno przyczepiające się do wyrostków stawowych, i uciskać ogon koński w pozycji przeprostu. W przypadku zaawansowanego kręgozmyku zarówno worek oponowy, jak i korzenie mogą zostać uciśnięte ponad przemieszczonym kręgiem Ls z jednej strony, z drugiej zaś uciśnięte grzbietowo przez blaszki łuków.

Uszkodzenia kości

Do złamania kości u zdrowego człowieka konieczne jest nagłe zadziałanie dużej siły. Energia kinetyczna przenosi się nie tylko na kość, ale także na mięśnie i otaczające tkanki miękkie. W bezpośrednim sąsiedztwie złamania siła łamiąca oraz rozrywający ruch odłamów kości może doprowadzić do ograniczonej martwicy pourazowej mięśni, powięzi, naczyń i nerwów. Rozproszenie działającej siły powoduje znacznie szerszą strefę krwotoku i utraty płynu w postaci obrzęku pourazowego.

Ukształtowanie ciała i położenie

Przez postawę rozumiemy indywidualne ukształtowanie ciała i położenie po- ‘ szczególnych odcinków tułowia i kończyn dolnych w pozycji stojącej. Postawa uzależniona jest od budowy układu kostno-stawowego i stanu czynnościowego mięśni, a zmienia się w przebiegu rozwoju osobniczego od dzieciństwa do starości.

Resekcja Chirurgiczna

Spostrzeżenia własne. Splenectomie wykonywane w naszym materiale dotyczyły głównie lat ubiegłych, kiedy zabieg ten w przypadku urazu, wykonywany był niemal rutynowo, oraz dotyczyły w 2 przypadkach rozkawałkowania śledziony, w 1 przypadku oderwania szypuły naczyniowej oraz 1 przypadku tzw. „dwuczasowego” pięk- nięcia śledziony z manifestacją kliniczną w 4 dobie hospitalizacji, bez możliwości wykonania hemostazy po wypłukaniu i usunięciu rozległego krwiaka. Splenorraphie wykonywaliśmy 4-krotnie, w 2 przypadkach było to zeszycie niewielkich pojedynczych pęknięć śledziony i lewego płata wątroby catgutem-chrom 4/0, w 2 pozostałych zastosowaliśmy kombinowaną technikę chirurgicznej resekcji i zeszycia uszkodzonego urazem miąższu śledziony.

Odchylenia budowy kręgosłupa

Istnieją dowody na to, że bóle krzyża trapią człowieka, odkąd przyjął on wyprostną pozycję ciała. Jak czytamy u Caeliusa Aurelianusa w jego traktacie „Sciatica et Psoadica”, Foliston, Rzymianin żyjący około 270 roku p.n.e., zalecał cierpiącym na ischialgię w momencie ataku bólu słuchanie grających na flecie „gdyż muzyka wprawia nogi w stan drżenia, przez co uśmierza ból” (wg Mettlera i Mettlera).

Trofozoit dwubocznie symetryczny

Budowa i rozwój. Trofozoit dwubocznie symetryczny, groszkowaty, zaokrąglony na biegunie przednim i zaostrzony w części tylnej wypukły po stronie grzbietowej, a spłaszczony brzusznie długość 9-12 pm, szerokość 5-15 pm, grubość 2- -4 pm. Poniżej bieguna przedniego widoczne są 2 owalne jądra z chromatyną w środku, wokół kariosomu. Ułożone szeregowo między jądrami kariomastigonty, w symetrii osiowej. Aksonemy wychodzące z kinetosomów wici tylnych, usztywniające komórkę, krzyżują się z 2 ciałkami o kształcie trapezu (ciała parabazalne?). Giardia ma 4 pary wici: środkową, grzbietową, boczną i tylną. Po stronie brzusznej na biegunie przednim znajduje się duży, obejmujący połowę długości komórki, krążek czepny, wzmocniony cienkim włókienkiem otaczającym, zaopatrzony w miofibryle (ryc.

Sterydy

Sterydy. Wydolne zazwyczaj nadnercza dziecięce wyrzucają dostateczną, a nawet zbyt dużą dawkę kortykosteroidów we wstrząsie. Jednak przy urazie bardzo silnym, wielonarządowym, przy przedłużaniu się stanu ciężkiego, umotywowane jest powstanie niewydolności nadnerczy, zwłaszcza usposabia do tego uraz głowy. Podawanie Dexametha- zonu 1 mg/kg w malejących dawkach przez kilka (do 8) dni pozwalało wyprowadzać z b. ciężkich stanów, zwłaszcza w skojarzeniu z podawaniem barbituratów. Metoda jest uznawana w krajach anglosaskich (Hain 81, Gobiet 76) opisywane jest obniżenie śmiertelności w najcięższych urazach głowy z 46 proc. na 16 proc.

Trypanosoma brucei gambiense

Trypanosoma brucei gambiense (Forde, 1902) – Świdrowiec gambijski. Występowanie. Wiciowiec pasożytujący w postaci trypomastigota we krwi, chłonce i płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka, w środkowej i zachodniej Afryce rezerwuarem pasożyta są zarażeni ludzie oraz muchy tse-tse. Na obszarze ryzyka zarażenia tym wiciowcem mieszka ponad 50 min ludzi przewiduje się w każdym roku ok. 25 000 nowych zachorowań.