1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Giardioza

Chorobotwórczość. Giardioza (giardiosis) charakteryzuje się w pierwszym stadium choroby – po okresie wylęgania od kilku do kilkunastu dni – występowaniem nudności, wymiotów i bezkrwawej biegunki. W postaci przewlekłej obserwuje się naprzemienne biegunki i zaparcia chorzy skarżą się na brak łaknienia, częste bóle w nadbrzuszu, odbijania, zgagę, nudności a także – bóle głowy, szybkie męczenie się i stany podgorączkowe. U niektórych dzieci występują zmiany typu alergicznego, obejmujące całą skórę. Utrzymujące się zarażenie doprowadza do zmniejszenia masy ciała, połączonego z zanikiem mięśni, zwłaszcza pasa barkowego i miednicowego często notuje się nadmierną senność. Zwrócono uwagę, że ok. 50% zarażeń G. lamblia przebiega z niedokwaśnością soku żołądkowego, z zaburzeniami trawienia tłuszczu i węglowodanów oraz upośledzonym wchłanianiem niektórych witamin (np. A, B12) może towarzyszyć temu niedokrwistość

Silne bóle krzyża

Silne bóle krzyża, nasilane przy próbie uniesienia wyprostowanej nogi u chorego z prawidłową mielografią, bez choroby krążka międzykręgowego i objawów spondylozy, powinny zawsze kierować uwagę na usidlenie korzenia w bocznym zachyłku poniżej wyrostków. Ponieważ badanie radiologiczne nie zawsze jest w stanie ujawnić istniejącą patologię, konieczna jest rewizja operacyjna .

Fizjologiczny proces starzenia

Wydaje się, że fizjologiczny proces starzenia nie powoduje szczególnych zaburzeń biochemicznych w krążku, natomiast na przedwczesne zużycie krążka mają wpływ zarówno zaburzenia bilansu kompleksu polisacharydowo-białkowe- go, jak też czynniki mechaniczne, którym podlega kręgosłup, w tym upośledzenia stabilności (Hendry, Inone, Murayama, Nishiyama, Stevens).

Funkcje Jądra miażdżystego

– 1) stanowi punkt podparcia dla kręgu leżącego powyżej utrata tej zdolności stanowi początek całego łańcucha patologii kręgosłupa

Osteofity

Osteofity tworzą się z reguły po bokach przedniego więzadła podłużnego (w środkowej części kręgosłupa piersiowego, dolnej szyjnego i dolnej lędźwiowego), gdzie działają najczęściej naciski i naprężenia .

Badanie sekcyjne

W 7 dobie stan dziecka uległ nagłemu pogorszeniu. Wystąpiły objawy krwotoku z przewodu pokarmowego. Przetaczano masę erytrocytarną i miejscowo oziębiano powłoki. Wśród nasilającego się krwotoku nastąpiło zatrzymanie krążenia. Podjęta akcja reanimacyjna była skuteczna. W dalszym ciągu podawano masę erytrocytarną i krew oraz osocze an- tyhemofilowe. Mimo tego utrzymywało się obfite krwawienie z przewodu pokarmowego. Nastąpiło ponowne zatrzymanie krążenia. Mimo długotrwałej reanimacji – chłopiec zmarł.

Przyczyny skolioz

– a) wrodzone – asymetryczny rozwój i zaburzenia rozwojowe kręgów, zrost wyrostków stawowych, żeber mogą współistnieć zaburzenia rozwojowe układu ner- wowo-mięśniowego (w szybko pogarszających się skoliozach wrodzonych)

W 1911 – Przypadek chorego – Goldweith

W 1911 roku Goldweith opisał przypadek chorego, u którego w wyniku zabiegów leczniczych z powodu skręcenia stawu biodrowo-krzyżowego doszło do uszkodzenia krążka międzykręgowego na poziomie L5-Sr Doniesienie to jest dlatego interesujące, że Goldweith zwrócił uwagę na połączenie lędźwiowo- -krzyżowe jako częste źródło rwy kulszowej. W tym samym roku Middleton i Teacher przedstawili przypadek porażenia kończyn dolnych u chorego, który podniósł duży ciężar.

Trójfazowy przebieg choroby pękniętej śledziony

Podsumowanie. Obrażenia wielomiejscowe i wielonarządowe z pęknięciem śledziony dotyczyły w naszym materiale najczęściej chłopców w wieku od 5 do 12 lat, którzy przeważnie pochodzili ze wsi. Z obrażeniem śledziony najczęściej współistniało uszkodzenie narządu ruchu, rzadziej nerki, wątroby i płuc. Obraz kliniczny pacjenta, postępowanie diagnostyczne oraz leczenie zależały od rodzaju obrażenia oraz liczby i rodzaju uszkodzonych narządów.

Skrzywienia kręgosłupa

Jeśli odruchowe skrzywienie kręgosłupa nie ustępuje po leczeniu zachowawczym (leżenie, fizykoterapia, blokady itp.), powstają wskazania do operacyjnego usunięcia powodu odruchowego skrzywienia kręgosłupa.