1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Nosicielstwo

Nosicielstwo trwa z reguły nie dłużej niż dwa – trzy miesiące, jednak nierzadkie są przypadki, kiedy ten okres się przedłuża. Mamy wówczas nosicielstwo przewlekłe. Może ono trwać lata. Nosicielstwo przewlekłe występuje w durzę brzusznym i błonicy. Nosiciele są źródłem zakażenia w takich chorobach, jak płonica, choroba Heinego-Medina, krztusiec, nagminne zapalenie opon mózgo-wo-rdzeniowych, cholera itd. Pewien procent nosicieli rekrutuje się spośród osób, które przebyły bardzo łagodną lub atypową postać choroby. W niektórych rodzajach zakładów pracy, gdzie niebezpieczeństwo zakażenia jest szczególnie duże, np. w zakładach spożywczych, gastronomicznych czy dziecięcych, pracownicy są badani w kierunku nosicielstwa schorzeń jelitowych. Dotyczy to także pracowników żłobków. Badanie takie wykonuje właściwa dla danego terenu stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Zmiany barwy skóiy

Skóra zdrowego dziecka jest elastyczna, gładka, dobrze napięta, ukrwiona i czysta. Jej barwa jest różowawa. Zmiana zabarwienia skóry towarzyszy często chorobom. Najczęstsze zmiany to:

-1) skóra blada, spotykana u dzieci wątłych, może być cechą indywidualną lub występować u dzieci przebywających stale w pomieszczeniach zamkniętych 2) skóra szara występuje u dzieci wyniszczonych, w biegunce

Układ oddechowy, a zwłaszcza górne drogi oddechowe są:

wrotami zakażenia dla chorób szerzących się przez zakażenie kropelkowe lub powietrzne. W czasie wdechu wraz z powietrzem wciągane są do dróg oddechowych zakażone kropelki śliny oraz cząsteczki pyłu. Osadzają się one na błonie śluzowej. Drobnoustroje wnikają do organizmu i wywołują zakażenie. Drogi oddechowe są wrotami zakażenia dla odry, ospy wietrznej, różyczki, błonicy, krztuśca, płonicy, świnki, nagminnego zapalenia opon mózgowo- -rdzeniowych i grypy.

Drogi oddechowe

Wrotami zakażenia w ospie prawdziwej są drogi oddechowe. Okres wylęgania nie przekracza z reguły 2 tygodni (wyjątkowo 17 dni), najczęściej trwa około 10 dni.

Ospa prawdziwa należy do grupy chorób kwarantannowych. Wy-nika to z dużej zaraźliwości i powszechnej wrażliwości. W przypadku ospy chorego umieszcza się w specjalnym szpitalu, a wszystkie osoby z kontaktu z chorym w specjalnych pomieszczeniach zwanych izolatoriami. Kwarantanna trwa 16 dni.

Porażenia układu nerwowego

Odporność

W zależności od mechanizmów wytwarzania odporności dzielimy ją na odporność czynną i odporność bierną. Odporność czynna jest to taka odporność, w wytwarzaniu której organizm bierze aktywny udział, czyli sam wytwarza przeciwciała. Odporność bierna jest to taka odporność, którą organizm uzyskuje w sposób bierny, otrzymuje ją jakby w „podarunku”, dostaje z zewnątrz gotowe przeciwciała. W zależności od warunków, w jakich organizm uzyskuje odporność, wyróżniamy odporność naturalną (zdobytą w sposób naturalny) i odporność sztuczną (zdobytą przy pomocy ingerencji drugiego człowieka, z reguły pracownika służby zdrowia).

Wirusowe zapalenie wątroby

Szczepienia

Szczepienia przeprowadza się według schematu: szczepienia podstawowe – dwie dawki w odstępie jednego miesiąca i trzecia dawka po roku. Szczepienia przypominające w odstępach 3-5 lat. ‚

Szczepienia BCG należy wykonać u wszystkich osób tuberkulinoujemnych w wieku 0-30 lat, u których odczyn tuberkulinowy był wykonany do celów diagnostycznych,

W województwach o wysokim wskaźniku zapadalności szczepienia przeciw odrze należy rozpoczynać od 11 miesiąca życia po akceptacji Departamentu Inspekcji Sanitarnej.

Wymioty

Wymioty występują: 1) w chorobach zakaźnych (zwłaszcza w początkowym stadium choroby) jako wyraz zatrucia organizmu jadami drobnoustrojów. Najczęściej spotykamy wymioty w zatruciach pokarmowych, biegunkach toksycznych, w błonicy, płonicy, odrze i durzę brzusznym

-2) w chorobach przewodu pokarmowego — zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie otrzewnej, niedrożność jelit, robaczyca, biegunka 3) w chorobach przebiegających z napadowym kaszlem, np. krztusiec

Pielęgnacja i żywienie noworodka

Zaraz po urodzeniu dziecka należy oczyścić jego drogi oddechowe ze śluzu i wód płodowych. W razie potrzeby – przy dużym zaślu- zowaniu i bezdechu – wykonuje się to za pomocą balonika gumowego, cewnika i strzykawki lub za pomocą ssaka. Osoba przyjmująca poród dokonuje w warunkach aseptycznych odpępnienia, zakładając na ucięty kikut pępowiny jałowy gazik, zwilżony 75% roztworem alkoholu etylowego. Po wyschnięciu i dalszym obcięciu kikuta pępowiny pędzluje się pozostałą część 1% roztworem zieleni brylantowej. Po oczyszczeniu powiek ze śluzu wkrapla się do spojówek po 1 kropli 1% roztworu azotanu srebrowego. Ma to na celu zapobieganie zakażeniu rzeżączkowemu oka. Skórę noworodka osusza się pod lampą ogrzewniczą, a następnie obmywa jałowymi gazikami zwilżonymi w przegotowanej wodzie. Od drugiej doby noworodka kąpie się w wodzie używając mydła. Miejsca narażone na wy- przenia należy smarować oliwą lub kremem Linomag po każdym podmyciu.