1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Leczenie wielonarządowych uszkodzeń

Drugi etap – pogotowie ratunkowe udzielić powinno pierwszej pomocy na najwyższym poziomie specjalistycznym – bo uznano już na świecie tę specjalność. Czy zgodzą się koledzy ze mną, że powinniśmy usunąć podział na karetki „zwykłe” i „R-ki”, w tym znaczeniu, że każda karetka powinna mieć wyposażenie niezbędne dla odessania dróg oddechowych, ewentualnego zaintubowania i prowadzenia oddechu kontrolowanego, odbarczenia odmy wentylowej, założenia wlewu dożylnego. Komplet rurek dotchawiczych dla dzieci w każdym wieku zapobiegnie błędom założenia zbyt cienkiej rurki nie dającej szczelności i pełnej wydolności oddechu, lub zbyt grubej powodującej niebezpieczeństwo odleżyny. Niemniej ważna jest wprawa w zakładaniu rurki na odpowiednią głębokość. Mimo obowiązku kontroli oddechu po obu stronach klatki piersiowej – zdarzają się wypadki zaintubowania z blokadą płuca. Jeśli to jest jedyne płuco zdrowe — los dziecka jest przesądzony, zwłaszcza przy długim transporcie. Umiejętność zaintubowania dziecka – musi obowiązywać lekarza jadącego do chorego nieprzytomnego.

Wrodzone choroby

Wrodzone choroby układowe z grupy zaburzeń przemiany tłuszczowo-węglowoaanowej

Należą one do chorób spichrzających, dziedziczonych przeważnie recesywnie. Mogą one powodować bóle, odwapnienie i inne zmiany kostne wymagające leczenia ortopedycznego u osób z łagodnie przebiegającym procesem chorobowym. W przypadkach cięższego przebiegu dzieci giną w pierwszych latach życia. Zestawienie przedstawiono na tab. 8. Leczenie zaburzeń endokrynologicznych należy do endokrynologów w razie potrzeby przy współpracy ortopedów.

Kanał kręgowy i jego zawartość

Zazwyczaj kanał ma kształt trójkąta, ale często też przybiera kształt owalny, okrągły lub liścia koniczyny. Od tyłu kanał jest zabezpieczony więzadłem żółtym i łukami. Większą część kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym zajmują opony i ich zawartość: płyn mózgowo-rdzeniowy oraz nerwy ogona końskiego. Opona twarda stykająca się ze ścianami kanału otoczona jest tłuszczem i luźną tkanką łączną, w której przebiegają tętnice, żyły i nerwy.

Złamania kości śródręcza

Złamanie podstawy I kości śródręcza (fractura bcisis ossis metacarpi 1) jest skutkiem urazu bezpośredniego lub typu „bokserskiego”, zwykle jest połączone z prze-mieszczeniem kątowym (w kierunku zgięcia) i wymaga nastawienia oraz unieru-chomienia na około 6 tygodni złamanie przezstawowe połączone bywa ze zwich-nięciem kciuka (złamanie Benetta lub złamanie bokserskie).

Skręcenie

Skręcenie (distorsió) jest to lekkiego stopnia naderwanie więzadel i torebek sta-wowych bez przerwania ich ciągłości. Powstaje ono w wyniku nadmiernej amplitudy fizjologicznego lub patologicznego ruchu. Wskutek gwałtownego naderwania torebki i błony maziowej wystąpić może krwiak i wysięk śródstawowy. Niewłaściwe leczenie, a głównie osłabienie mięśni po urazie, mogą być przyczyną trwałych

Przyczyny zmian zwyrodnieniowych

– 1) uszkodzenie chrząstki stawowej przez a) proces zapalny, b) uraz, c) przeciążenie stawu, d) niesymetryczny nadmierny nacisk

Patologia chodu

Patologia chodu. W rozpoznawaniu nieprawidłowości chodu analizuje się poszczególne składowe chodu u badanego i porównuje się z normami chodu fizjologicznego: 1) porównuje się czas trwania poszczególnych faz chodu (wydłużony, skrócony albo nieobecny), 2) czas trwania całych kroków, 3) ich symetrię, 4) ustawienie stóp i wyższych odcinków, 5) zachowanie się kończyn dolnych, 6) zachowanie się miednicy, tułowia i kończyn górnych, 7) rytmiczność, symetrię, harmonię i sprawność całości narządu ruchu badanego. Po analizie odchyleń lokalizuje się ich przyczynę lub konfrontuje z wynikami badania klinicznego i badań dodatkowych i z radiogramem.

Profilaktyka zmian zwyrodnieniowych

Profilaktyka zmian zwyrodnieniowych polega na dążeniu już w okresie dziecięcym do przywrócenia prawidłowych anatomicznie i czynnościowo stosunków stawowych, a więc na leczeniu w dzieciństwie wszelkich nieprawidłowości budowy, procesów chorobowych (zapalnych, urazowych, zaburzeń odżywczych, rozwojowych i in.). U dorosłych w zapobieganiu zmianom zwyrodnieniowym należy dbać także o fizjologiczne warunki pracy: unikanie przeciążenia stawów nadmierną pracą i długotrwałego pozostawania w jednej, zwłaszcza niefizjologicznej pozycji, np. sie-dzenia w pozycji zgarbionej (kierowcy, księgowi, kreślarze). Utrzymaniu dobrego stanu czynnościowego chrząstki sprzyjają ćwiczenia ruchowe stawów w odciążeniu (pływanie, jazda na rowerze, ćwiczenia na drabinkach itp.).

Obie lordozy i kifoza

Zmiany postawy ciała w okresie wzrostu organizmu wiążą się z rozwojem układu nerwowego, narządu ruchu oraz z okresami szybkiego wzrostu. Główne dwa okresy szybkiego wzrostu zachodzą we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie dojrzewania płciowego. Wzrost ten dotyczy głównie kończyn (zwłaszcza dolnych), gdyż kręgosłup rośnie równomiernie niewielkiego stopnia przyśpieszenie następuje w okresie dojrzewania płciowego.

Wystąpienie zmian zniekształcających

Leczenie operacyjne przeprowadza się wtedy, gdy powierzchnie stawowe są zniekształcone, staw niezborny, ruchy znacznie ograniczone. Wykonuje się osteo- toinie poprawcze, usuwanie wolnych ciał, cheilotomię, usztywnienie, plastyki, lub też protezy stawu. Jeżeli leczenie przyczynowe nie jest możliwe lub niewskazane ze względu na stan ogólny, stosuje się leczenie objawowe. Polega ono na łagodzeniu bólów środkami farmakologicznymi, głównie preparatami salicylowymi, fizykoterapią (elektro-, termo, hydroterapia). Zaostrzenie odczynowych procesów zapalnych można złagodzić miejscowym stosowaniem hydrokortyzonu. Jednocześnie stosuje się usprawnianie lecznicze, ćwiczenia ruchowe w odciążeniu, na wyciągu, wspomagane, redresujące lub oporowe, w zależności od wskazań miejscowych. Dalsze usprawnianie można prowadzić w warunkach sanatoryjnych, balneologicznych (okłady borowinowe, ćwiczenia w basenie ortopedycznym itp.).