1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Guzy wychodzące z tkanek miękkich przykostnych Nowotwory z błon maziowych

Maziówczak złośliwy

Maziówczak złośliwy (synovioma malignum) jest rzadkim i jedynym złośliwym guzem pierwotnym wychodzącym z torebek maziowych, pochewek ścięgnistych lub kaletek i wypustek maziówkowych. Nowotwór występuje w każdym wieku, najczęściej między 2 i 4 dekadą życia. Rozmieszczenie jego jest typowe: w około 50% guz usadawia się w okolicy stawu kolanowego, na następnym miejscu wymienia się stawy stopy wraz z okolicą stawu skokowego oraz okolicę stawu łokciowego i ręki.

Giardioza badania

W badaniach patomorfologicznych błony śluzowej jelita czczego najczęściej spostrzegano zmiany w postaci zniekształcenia i skrócenia kosmków jelitowych oraz proliferację enterocytów do szczytu kosmków układały się one w kilku warstwach na brzegach różnokształtnych kosmków. W części przypadków stwierdzano zwiększoną liczbę komórek kubkowych oraz pogłębienie krypt Lieberkuhna. We wszystkich przypadkach giardiozy wykrywano nacieki komórkowe w obrębie blaszki właściwej (limfocyty, komórki plazmatyczne, komórki tuczne, eozynofile i neutrofile) ponadto obecne były ogniska włóknienia w lamina propria (Kocięcka, Gustowska).

Sugeruje się, że efektorowe limfocyty T przenikając przez nabłonek atakują Giardia w obrębie światła jelita i odgrywają istotną rolę w eliminacji tego pasożyta. Niektórzy autorzy sądzą, że limfocyty T w odpowiedzi na antygen

W postaci kościogubnej

W postaci kościogubnej (sarcoma osteogenes osteolyticum) dominują objawy niszczenia kości, zaś w postaci sklerotycznej (sarcoma osteogenes sclerotisans) przeważają procesy nowotworzenia kości – ogniskowe zagęszczenie wewnątrztkankowe oraz guz rosnący na zewnątrz kości. Nowotwór rozwija się gwałtownie i szybko daje przerzuty drogą krwionośną do płuc. Objawia się silnymi bólami wzmagającymi się przy ruchach i w nocy, zlokalizowanymi także w stawie. Guz rośnie szybko, przerasta kość i wrasta w sąsiednie tkanki, powodując przykurcz stawu. Skóra może być zaczerwieniona, gorąca, z rozszerzonymi żyłami. Wkrótce dołącza się gorączka, spadek ciężaru ciała, anemia i ogólne wyniszczenie.

Postęp techniki

Prowadzone przez nas od 1987 r. badania naukowe, epidemiologiczne, między innymi chorób urazowych upoważniają nas do podjęcia powyższego tematu [15, 19, 20, 21, 22, 24, 25]. Nie jest rzeczą obojętną dla niektórych społeczeństw, których rozrodczość jest deficytowa lub bardzo niska (Belgia, Francja) strata kilkuset dzieci rocznie z powodów, które można usunąć lub przed nimi chronić. Poza tym następstwa wypadków czynią z dzieci niejednokrotnie kaleki, których utrzymanie spada na barki całego społeczeństwa. Do tego dochodzi jeszcze w tych razach wysoki koszt leczenia, nieraz ciągnącego się latami, a następnie usprawnianie w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach. Wzrastająca liczba wypadków związana z dynamicznym postępem techniki, a w szczególności narastająca ciągle fala urazów, które niesie motoryzacja XX w. ogarnia coraz szerszym zasięgiem dorosłych i dzieci. Szczególnie wśród dzieci spotyka się w ostatnich latach niepokojący wzrost odsetka złamań, nakazujący zajęcie się tym zagadnieniem nie tylko z punktu widzenia profilaktyki, ale także lecznictwa [11, 12, 24, 25].

Umiejscowienie złamań z przeciążenia

Umiejscowienie złamań z przeciążenia. Zmiany występują najczęściej w II i III kości śródstopia, w trzonie kości piszczelowej, szyjce kości udowej, lukach i wyrostkach stawowych kręgów lędźwiowych. Rzadsze umiejscowienia to guz piętowy, strzałka, rzepka, trzon kości udowej, kość łonowa, kulszowa,

Leczenie miejscowe

Ze środków farmakologicznych podaje się streptomycynę (0,02/kg) w ciągu 3-6 miesięcy, hydrazyd kwasu izonikotynowego 5 mg/kg (6-8 tabl. u dorosłych) i PAS przez 6-12 miesięcy (w zależności od umiejscowienia i postaci gruźlicy) lub napaschin (tabl. 0,5 zawiera 0,03 INH i PAS). W przypadkach oporności na streptomycynę stosuje się w lecznictwie zamkniętym wiomycynę, etionamid, cyklo- serynę lub inne, również w zestawieniu trójlekowym.

Jądro miażdżyste

Jądro miażdżyste zajmuje 50-60% objętości krążka w wymiarze poprzecznym i położone jest nieco asymetrycznie – bliżej tylnego odcinka trzonu kręgu. Ma ono konsystencję półgalaretowatą, jest białe, błyszczące i przeświecające. Jądro miażdżyste po urodzeniu zawiera śluz przetykany chrzęstno-włóknistymi nitkami. Powiększenie jądra odbywa się w wyniku rozrostu elementów włóknistych. W wieku 12 lat jądro miażdżyste jest prawie całkowicie zbudowane z tkanki chrzęstnej i włóknistej. Proces zastępowania śluzu przez tkankę chrzęstno-włóknis- tą trwa przez całe życie. W obrazie mikroskopowym składa się ono z drobnej siateczki tkanki włóknistej. Oczka siateczki są nieregularne i łączą się w pęczki, aby połączyć się z płytkami chrzęstnymi.

Osiowa tomografia komputerowa

Jeśli jednak wenogram niczego nie wykaże, to należy wykonać tomografię komputerową w celu ewentualnego wykrycia patologii powodującej zmniejszanie światła kanału kręgowego czy otworów międzykręgowych (której nie wykrywa ani mielogram, ani wenografia).

Ujemne skutki pracy siedzącej

Ujemne skutki pracy siedzącej dla krążka międzykręgowego dają znać o sobie po ok. 5 latach, przy czym zagrożenie zwiększa się wraz z upływem czasu. O tym, że czynniki psychiczne grają ważną rolę w epidemiologii bólów krzyża, świadczy fakt, że bóle te częściej występują u osób przeświadczonych o wykonywaniu przez siebie szczególnie ciężkiej pracy. Istnieją też dowody na to, że w występowaniu bólów krzyża odgrywa rolę predyspozycja rodzinna.

Krążki międzykręgowe

Nie należy zapominać, że nasza wiedza dotycząca bólów krzyża jest stosunkowo świeża i że badania tego zagadnienia zaczęły się na dobre dopiero w 1934 roku, kiedy to Mixter i Barr opublikowali na łamach The England Journal of Medicine artykuł poświęcony uszkodzeniom krążka międzykręgowego i jego następstwom neurologicznym.