1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Leczenie świeżych złuszczeń

Leczenie świeżych złuszczeń polega na nastawieniu i zespoleniu odłamów. Złusz-czenia zastarzałe leczy się osteotomią międzykrętarzową i zespoleniem obejmującym również nasadę głowy. Nie leczone złuszczenie powoduje powstanie młodzieńczego biodra szpotawego (coxa vara adolescentiimi), zaś u dorosłych bóle i zmiany zniekształcające (coxarthrosis).

Złamania przezkłykciowe

Złamania przezkłykciowe powstają z urazu pośredniego – nadmierne przy- wiedzenie lub odwiedzenie kończyny lub z urazu bezpośredniego i osiowego cechuje je różnie nasilona koślawość lub szpotawość, zależnie od mechanizmu przemieszczenia odłamów. Z reguły stan kolanowy rozdęty jest przez krwiak.

Konieczne niszczenie postaci rozwojowych

Możliwe jest rozpoznanie w grubej kropli i w rozmazie postaci trypomastigota lub amastigota w materiale biopsji pobranym z pierwotnego guzka (chagoma). Natomiast rzadko udaje się wykryć świdrowca w rozmazach z biopsji szpiku, węzłów chłonnych lub śledziony wewnątrzkomórkowe postacie amastigota w tych preparatach są identyczne jak w zarażeniu Leishmania donovani. W badaniach autopsyj- nych różnicuje się T. cruzi i L. donovani tylko w preparatach z mózgu i mięśnia sercowego, gdy stwierdzi się w tych narządach skupienia świdrowca (charakterystyczne dla T. cruzi). Formy amastigota T. cruzi i L. donovani, głównie dzięki obecności kinetoplastu (pałeczkowaty lub owalny twór w pobliżu jądra, barwiący się barwnikami Giemsy lub Wrighta na czerwono), można odróżnić od wewnątrzkomórkowych trofozoitów Toxoplasma gondii. W badaniach różnicowych wykorzystuje się surowicę z przeciwciałami monoklonalnymi oraz wyniki analizy DNA (metodą PCR).

Bóle krzyża chorobą cywilizacji

Bóle krzyża stanowią chorobę cywilizacji i prawdziwą plagę społeczną. Nic też dziwnego, że w ciągu 50 lat, które upłynęły od opisania uszkodzenia krążka międzykręgowego, wykonano tysiące prac badawczych i klinicznych zmierzających do ustalenia anatomii i fizjologii krążka, jego wytrzymałości na obciążenia oraz profilaktyki i leczenia jego uszkodzenia. Mimo że etiologia uszkodzenia krążka nie została do końca wyjaśniona, istnieją przekonywające dowody na to, że uszkodzenie krążka międzykręgowego stanowi objaw „zużycia i zdzierania” z indywidualnym progiem wytrzymałości na sumujące się w ciągu życia naciski i obciążenia.

Kręgozmyk

Kręgozmyk. Jest to przesuwanie się Y, rzadziej IV lub III kręgu lędźwiowego ku przodowi w stosunku do kręgów położonych niżej i kości krzyżowej. Przyczyną i warunkiem przemieszczenia się kręgów jest przerwa w ciągłości łuków, uszkodzenie lub zwichnięcie wyrostków stawowych. Przerwanie ciągłości luku (spondylo- lysis) może być uwarunkowane wrodzoną wadą rozwojową łuków (brak połączenia kostnego jąder kostnienia, tylny rozszczep łuków itp.), urazowym złamaniem luku lub wyrostka stawowego, lecz najczęściej jest skutkiem przeciążenia luków pracą fizyczną, połączoną z dźwiganiem, zwłaszcza w nieprawidłowej pozycji (przed sobą). Często spotyka się w zawodach takich, jak doker, kucharz, sklepowy, a także u osób z dużym brzuchem.

Prawidłowa postawa ciała a krążek międzykręgowy

Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu zabezpiecza lędźwiowe krążki między kręgowe przed mechanicznymi przeciążeniami.

Cewnik dotętniczy

Cewnik dotętniczy – umożliwia wykonanie arteriografii, która jest często niezbędna w diagnostyce krwawień wewnątrzczaszkowych i uszkodzeń nerkowych. Tomografią komputerową, która jest obecnie najlepszą metodą diagnostyczną niestety jeszcze w przypadkach nagłych nie możemy (z wyjątkiem 3 ośrodków) dysponować.

Odwrócenie łuku poprzecznego

Odwrócenie łuku poprzecznego i przeciążenie przodostopia zaburza równowagę napięcia krótkich i długich mięśni stopy, zmniejsza napięcie mięśni glistowatych i międzykostnych, co prowadzi do. młotowatego ustawienia palców. Natomiast wzmożone napięcie mięśnia przywodziciela palucha na skutek szpotawego ustawienia I kości śródstopia odchyla paluch w kierunku osi stopy. Wytwarza się paluch koślawy, którego koślawość następnie nasila się w wyniku działania po cięciwie jego długich mięśni. Sprzyja temu noszenie ciasnego obuwia o wąskich noskach i wysokich obcasach oraz elastycznych skarpet lub pończoch.

Druga faza choroby w infekcji

W drugiej fazie choroby, w czasie inwazji pasożyta do ośro”dkowego układu ner-wowego i bytowania świdrowca w płynie mózgowo-rdzeniowym, obserwuje się za-burzenia psychiczne oraz okresy pobudzenia występujące na przemian z okresami śpiączki lub apatii, np. chorzy odmawiają przyjmowania pokarmu i nieruchomo stoją lub siedzą.

Bóle brzucha

Dzieci z obrażeniami wielonarządowymi i wielomiejscowymi oraz pęknięciem śledziony zgłaszały ból brzucha i ból w innych okolicach ciała. Ból brzucha występował w każdym przypadku, zaś ból innych okolic u pięciu pacjentów.