1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Różnicowanie kliniczne

W różnicowaniu klinicznym trzeba brać pod uwagę zapalenie mięśnia sercowego o różnej etiologii, chorobę niedokrwienną serca, toksoplazmozę, schistosomozę, brucelozę, salmonelozę i gruźlicę.

Obraz radiologiczny

Obraz radiologiczny we wczesnym okresie wykazuje tylko nieznaczne zwężenie szpary stawowej i lekkie przewapnienie tkanki kostnej podchrzęstnej w miejscach największego nacisku. Dłuższe trwanie procesów zwyrodnieniowych i odczynów zapalnych może powodować zaostrzenie krawędzi powierzchni stawowych. W stawach narażonych na działanie dużego asymetrycznego nacisku i obciążenia dochodzi do większych zmian w tkance kostnej.

U noworodka plecy są okrągłe

U noworodka plecy są okrągłe, u dziecka rozpoczynającego chodzenie – płaskie z rozpoczynającą się lordozą lędźwiową. Dalszy rozwój krzywizn zależy od warunków i trybu życia, odżywiania, determinantów genetycznych, środowiska i stanu zdrowia. Dzieci przebywające sporo czasu w pozycji siedzącej będą miały skłonność do tworzenia się pleców okrągłych, zwłaszcza gdy są mało ruchliwe, gdy mają pozostałości krzywicze, są niedożywione, niedotlenione. U dzieci z dużym brzuszkiem (np. przy odżywianiu nadmiarem jarzyn) lordoza będzie zwiększona i wydłużona. Dzieci używające dużo ruchu i karmione dietą z przewagą białka będą smukłe z prawidłowymi, niedużymi krzywiznami fizjologicznymi. Dzieci przekarmione mają zwykle zwiększone krzywizny, zwłaszcza lordozę lędźwiową.

Wiciowiec pasożytujący

Zwalczanie. Jak świdrowca gambijskiego. Leczenie trudniejsze niż w zarażeniu świdrowcem gambijskim ze względu na mniejszą wrażliwość świdrowca rodezyjskiego na leki przeciwświdrowcowe.

Profilaktyka statycznych odkształceń kręgosłupa

Odruchowe skrzywienia kręgosłupa, które trzeba odróżniać od statycznych, występują najczęściej u dorosłych, rzadziej u młodocianych, na tle odruchu bólowego, np. wywołanego uciskiem korzeni nerwowych przez wypuklający się krążek międzykręgowy lub wypadnięte jądro miażdżyste. Podobne objawy mogą być wywołane uciskiem lub podrażnieniem korzeni przez inne, sąsiednie elementy tkankowe (obrzęk, zgrubienie, zbliznowacenie więzadła żółtego, wyrośle kostne, przesunięcie kręgu itp.). W przeciwieństwie do skrzywień statycznych miednica ustawiona jest poziomo, a tułów nachylony do boku. Nie ustępujące, nie leczone przez szereg miesięcy przesunięcie i nachylenie tułowia może doprowadzić do utrwalonego przykurczu mięśni, a to wtórnie spowodować skośne ustawienie miednicy. Badaniem klinicznym stwierdza się w takim wypadku, że kończyny mają jednakową długość i nie ma ograniczenia ruchów w ich stawach.

Wielokrotne pęknięcie śledziony

W przypadku szóstym (ryc. 2) obok wielokrotnego pęknięcia śledziony stwierdzono stłuczenie nerki oraz otwarte złamanie kości przedramienia (tab. 1). Po krótkotrwałym wstrząsie pourazowym, w którym dominował ból złamanej kończyny i krwiomocz, stan chorego uległ poprawie (tab. 2). Dziecko skarżyło się na niewielki ból w okolicy śledziony, który Wkrótce ustąpił. Po 10 dniach doszło do wstrząsu krwotocznego z objawami podrażnienia otrzewnej. Podczas operacji usunięto zniszczoną śledzionę.

Wczesna faza śpiączki afrykańskiej

Zwalczanie. Polega na niszczeniu różnych postaci rozwojowych much tse-tse, ochronie pomieszczeń mieszkalnych przed dostępem much, stosowaniu środków odstraszających owady (repelenty) oraz na wczesnym wykrywaniu i leczeniu zarażenia świdrowcem gambijskim. Obecnie nie stosuje się chemioprofilaktyki.

Ruch unoszenia ramienia

Podobnie złożoną czynnością jest ruch unoszenia ramienia. Oprócz pełnej sprawności stawów i mięśni konieczne jest do tego współdziałanie ruchów wszystkich stawów obręczy barkowej i ustawienie ramienia w skręceniu na zewnątrz. Mięśnie obręczy barkowej i barku obok czynności stabilizującej włączają stopniowo i we właściwym czasie czynność ruchową, sprawiając, że ruch jest płynny, celowy i pre-cyzyjny. Jak we wszystkich rodzajach ruchów zamierzonych świadomie kierujemy tylko końcowym efektem ruchu. Poszczególne fazy i kolejność włączenia poszczególnych grup mięśniowych do wykonania ruchu następują odruchowo .

Wyrównywanie wstrząsu urazowego

Skrócić do minimum czas między rozpoczęciem znieczulenia a zamknięciem naczynia krwawiącego można jedynie otwierając szybko i szeroko powłoki, usuwając sprawnie ssakiem i serwetami krew, i natychmiast po zamknięciu krwawiącego naczynia przetaczając masywnie krew. Dwie butle w pogotowiu połączone do dużych żył lub tętnic. Po opanowaniu krwawienia obowiązuje kontrola całej jamy brzusznej. Do stosunkowo częstych błędów postępowania należy przeoczenie innego urazu w jamie brzusznej współistniejącego z zaopatrzonym. Mniej napięta uwaga operatora, odprężenie po opanowanym krwawieniu tłumaczą możliwość mniej dociekliwej kontroli, o której trzeba pamiętać.

Sicard i Putti

Sicard i Putti skłaniają się do poglądu, że najczęstszą przyczyną bólów krzyża i rwy kulszowej są zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w obrębie stawów między- wyrostkowych oraz tropizm wyrostków stawowych, powodujące ucisk korzeni w kanałach międzykręgowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że pogląd ten powoli torował sobie drogę i chociaż już w 1930 roku potwierdzono istnienie kanałów kręgowych o zmniejszonych wymiarach (nadmiernie pogrubiałe blaszki łuków, zmiany wytwórczo-zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa oraz przerost i przemieszczenie więzadła żółtego), to jedynie Putti uznał, że jest to przyczyną powikłań neurologicznych u osób dotkniętych tym schorzeniem.